ઈન્સ્પેક્ટર ACP - સસ્પેન્સ ક્રાઈમ થ્રીલર - 23

by Shailesh Joshi Matrubharti Verified in Gujarati Motivational Stories

સળંગ વાર્તા - ઈન્સ્પેક્ટર ACP એક કાલ્પનિક સસ્પેન્સ ક્રાઈમ થ્રીલર ભાગ - ૨૩વાચક મિત્રો,ભાગ ૨૨માં આપણે જાણ્યું કે, ઈન્સ્પેકટર ACP ને, જટિલ થઈ રહેલાં તેજપૂરવાળા ચોરી, અને ખૂન કેસમાં, આંખો દેખી બાતમી મળતાં, ACP એ, અર્જન્ટમાં હવાલદાર દ્વારા ફોન ...Read More