નીરોગી અને સ્વસ્થ રહેવા માટેના અગત્યના નિયમો - 3

by Namrata Patel in Gujarati Health

(૧) 90 ટકા રોગો માત્ર પેટને કારણે થાય છે. પેટમાં કબજિયાત રહેવી જોઈએ નહીં. નહીં તો ક્યારેય રોગોની ઓછાં નહીં થાય. (૨) 160 રોગો માત્ર માંસાહારી ખોરાકથી થાય છે. (૩) જમ્યા પછી પાણી પીવાથી 103 રોગો થાય છે. ભોજનના ...Read More