જલધિના પત્રો - 9 - ચકલીને પ્રેમપત્ર

by Dr.Sarita Matrubharti Verified in Gujarati Letter

પ્રિય ચકલી, હું જાણું છું કે તું અને હું આપણે બંને એકબીજાથી અલગ દુનિયાના જીવો છીએ. છતાં, રોજ મારી સવાર તારા વિના અધૂરી લાગે છે. મારા શબ્દો તું સમજી શકશે કે નહીં એનો પણ કોઈ અણસાર નથી. છતાં, મારી ...Read More