Be Chhandas by Chetan Shukla in Gujarati Poems PDF

બે છંદાસ

by Chetan Shukla Matrubharti Verified in Gujarati Poems

મોટી વાતને ટૂંકમાં સમજાવવી હોય તો કેવી રીતે સમજાવી શકાય .....