દીકરી મારી દોસ્ત (પ્રકરણ - 2)

by Nilam Doshi Matrubharti Verified in Gujarati Short Stories

દીકરી મારી દોસ્ત (પ્રકરણ - 2) હેતે સુણાવું હાલરડાં, માળાનો મણકો, મીઠો રણકો...જીવનનો ટહુકો. પંખી ટહુકા મૂકીને ઝાડ છોડી ગયું, એના ગમતા આકાશ પાસે દોડી ગયું. દીકરીને લખેલા પત્રની મીઠાશ માણવા વાંચો આ ભાગ.