×

બ્લેક આઈ

It is thriller plus romantic and adventure story . It is story to tell you how medly love your country and how to protect your country in terrorism , and also a simpal cute love story and ...Read More

It is thriller plus romantic and adventure story. It is story tell to you how medly love your country and how to protect your country in terrorism . It is also a cute love story and a friendship story.

                         બ્લેક આઈ - ૩              આગળ ના પાર્ટ માં જોયું તેમ હવે દ્રષ્ટિ ને પણ અમર ના એક્સીડંટ વિશે જાણ થઇ ગઈ ...Read More

                      બ્લેક આઈ પાર્ટ ૪          આગળ ના ભાગ માં જોયું તેમ દ્રષ્ટિ તેના પપ્પા ના નામ ની બૂમ પાડી ને બેહોશ થઇ જાય છે . ...Read More

                    બ્લેક આઈ પાર્ટ - 5             તે વ્યક્તિ બીજા કોઈ નહીં પરંતુ દ્રષ્ટિ ના પપ્પા હતા. જે ત્યાં હાજર રહેલા બધાને હમણાં જ ખબર ...Read More

              બ્લેક આઈ પાર્ટ - 6                Sorry , રીડર આગળ ના બંને પાર્ટ નાના લખાયા છે તે બદલ પરંતુ મારે થોડું workload હોવાથી તે પાર્ટ લંબાવી ...Read More

                        બ્લેક આઈ 7          આગળ જોયું તેમ અમર અને દ્રષ્ટિ ને વાંચવાનો ગાંડો શોખ હતો. આથી તેઓ ફ્રી ટાઈમ માં લાઇબ્રરી જતા .   ...Read More

                        બ્લેક આઈ પાર્ટ 8             તે દિવસ ની તેમની લાઈબ્રેરી વાળી મુલાકાત પછી તો તેમની દોસ્તી નો રંગ એકદમ ગાઢો થઇ જાય.   ...Read More

                        બ્લેક આઈ પાર્ટ 9                 સાગર માટે દ્રષ્ટિ નો birthday એકદમ ખાસ હતો , કારણ કે ગયા વર્ષે તો તેને ...Read More

                    બ્લેક આઈ પાર્ટ 10              દ્રષ્ટિ ને બધા વિશ કરી અને સાંજે મળવાનો ટાઈમ ફિક્સડ કરીને ચાલ્યા ગયા . હવે દ્રષ્ટિ અને સંધ્યા બેજ ...Read More

                       બ્લેક આઈ પાર્ટ - 11                સાગર અને સંધ્યા દ્રષ્ટિ ને લઈને આગળ ની સાઈડ આવે છે . તેની આંખે હજી પણ ...Read More

                      બ્લેક આઈ પાર્ટ 12               અમર અને દ્રષ્ટિ બીજે દિવસે કોલેજ જાય છે . કોલેજ નું વાતાવરણ એકદમ ખુશનુમા હોય છે . ...Read More

                     બ્લેક આઈ પાર્ટ 13           અમર ને ફોન આવતા જ તે એ માટેની તૈયારી કરવા લાગ્યો . સાંજે તે ડ્યૂટી પુરી કરીને ઘરે ગયો ત્યારે ...Read More

                       બ્લેક આઈ પાર્ટ 14                     અમર જેમ જેમ ફાઈલ વાંચતો જાય છે તેમ તેમ આઘાત અનુભવે છે . તેને ...Read More

                બ્લેક આઈ પાર્ટ 15                 અમરે જેની પર તે ટપકાં જોડ્યા હતા તે વર્લ્ડ મેપ હતો અને તે ટપકાં જ્યાં જ્યાં હતા તે એ ...Read More