×

Marathi trending Stories and Books Download Free PDF

  रहस्यमय स्त्री - भाग ४
  by Akash Rewle
  • (1)
  • 6

   रेशमा त्याचा जवळ आली.. व त्याचा खांद्यावर हात ठेवून म्हणाली " अजून फक्त चार बाकी आहेत..!!!!" दिनांक - २७ मार्च २०१८ हे ऐकुन अमर दचकून झोपेतून जागा झाला.... ...

  अव्यक्त (भाग - 4)
  by Komal Mankar
  • (1)
  • 12

               "  ओहहहहहहह ओओ  बाई जरा होता का बाजूला .... रस्ता धरूनच बोलायला जागा सापडते ह्यांना जाणारे जावो ह्यांच्या उरावर लाथा देऊन ..." शांतीने तोंडातला ...

  'रोगा'यण !
  by suresh kulkarni
  • (1)
  • 5

    खूप दिवसा पासून, म्हणजे फेसबुक वर ती पोस्ट वाचल्या पासून, या क्षणाची मी वाट पहात होतो. तो क्षण माझ्या आयुष्यात आलाच! तसा तो बरेचदा आला आहे.पण आता मला ...

  मध्यम वर्गीय कुटुंब आनंदाने कसे जगावे?
  by vinayak mandrawadker
  • (1)
  • 13

              आपल्या भारतात मध्यम वर्गीय कुटुंब ८० टक्के आहेत.१० टक्के खूप श्रीमंत , उरलेले १० टक्के खूप गरीब आहेत. म्हणून मध्यम वर्गीय कुटुंबातील आनंदाबद्दल ...

  मला काही सांगाचंय.... - Part - 14
  by Praful R Shejao
  • (3)
  • 21

  १४. तडजोड कुमारचे आई - वडील , आकाश आणि सुजितचे वडील गावाला पोहोचले.  ते कुठेही न थांबता सरळ घरी आले. अंगण कसं रखरखं झालं होतं.. ते दुचाकीहून खाली उतरताच ...

  ना कळले कधी Season 1 - Part 13
  by Neha Dhole
  • (7)
  • 38

  आर्या काहीही न बोलता तेथून निघून गेली.सिद्धांतला खूप वाईट वाटले, 'आपण उगाचच बोललो आर्या समोर. पण आर्या खरंच great आहे. आज मानलं तिला. दोघांच्या आयुष्यातही एकच कमी आहे. माझ्या ...

  प्रलय - १०
  by Shubham S Rokade
  • (1)
  • 10

  प्रलय-१०      आज जलधि राज्याची राज्य सभा भरली होती .  महाराज विक्रम , त्यांची काळी भिंत पाडण्याची आज्ञा ,  अंधभक्त ,  या साऱ्यांवर ती आज निर्णय होणार होता ...

  आभा आणि रोहित...- ४
  by Anuja Kulkarni
  • (7)
  • 70

  आभा आणि रोहित...- ४   रोहित अचानक हॉटेल मधून निघून गेला आणि रोहितची ही गोष्ट आभाला खटकली होती. घरी आल्यावर ती आई बाबांशी फार काही बोलली नाही. ठीक आहे ...

  ३४. महाराष्ट्रातील किल्ले- ९
  by Anuja Kulkarni
  • (1)
  • 15

  ३४. महाराष्ट्रातील किल्ले- ९ ९. पन्हाळा- पन्हाळा महाराष्ट्राच्या इतिहासातील प्रसिद्ध किल्ला आहे. हे ठिकाण थंड हवेचे ठिकाण म्हणून ओळखले जाते, त्याचबरोबर, कोल्हापूर जिल्ह्यातील पन्हाळा तालुक्याचे मुख्य स्थान आहे. कोल्हापूरच्या ...