• ફોર્થ વોલ । રંગમ થિયેટર

 • હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ । સર્જક સાથે સાંજ

 • કિચન Poems ની વાતો | આર.જે. દેવકી

 • એકાકિત અભિનય અને અભિનયના આયામો

 • यादें और कहानियां with Neelesh Misra

 • સાહિત્યના સંસ્કાર | જય વસાવડા

 • લાઈફ એન્જીન્યરીંગ । મોટીવેશનલ સ્પીચ । દિપક પંડ્યા

 • ડૉ. નિમિત્ત ઓઝા - એક સર્જનની સર્જક યાત્રા

 • હાસ્ય - મહિમા અને શક્તિ । રતિલાલ બોરીસાગર

 • 1st Friday with KD Live | Season 6 | September 21

 • મેકિંગ ઓફ "હેલ્લારો"

 • Co - Authors | Tale of Hope and Love | Kajal Mehta

 • જીવન: ખોજ અને મોજ । ભાગ્યેશ ઝા । સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • કટાર લેખન કસોટી વાંચન, વિચાર અને અભિવ્યક્તિની

 • શ્રી પ્રતાપ સિંહ ડાભી | શ્રેણી અનુભવી સાથે અનુભવ

 • 'સુખનો પાસવર્ડ' - આશુ પટેલ સાથેવાર્તાલાપ