રૂહ સાથે ઈશ્ક રિટર્ન - 7

by Disha Verified icon in Gujarati Horror Stories

રૂહ સાથે ઈશ્ક રિટર્ન:-ભાગ 7 ઠાકુર પ્રતાપસિંહ તો એમનાં નામ મુજબ કબીરને પ્રથમ મુલાકાતે ખુબજ ઉમદા વ્યક્તિત્વનાં માલિક લાગ્યાં. જે રીતે કબીરની રહેવાની સગવડ એમને કરી અને જે રીતે કબીરને સત્કાર્યો એ બાદ તો કબીરને ઠાકુર પ્રતાપસિંહનાં જે ...Read More