રૂહ સાથે ઈશ્ક રિટર્ન 21

by Disha Verified icon in Gujarati Horror Stories

રૂહ સાથે ઈશ્ક રિટર્ન:-ભાગ 21 રાધા એ પોતે મૃત છે અને એની રૂહ અત્યારે કબીરની સામે મોજુદ છે એ વાતનો સ્વીકાર તો કરી લીધો પણ સાથે સાથે પોતાની મૃત્યુ આત્મહત્યા નહીં પણ હત્યા છે અને કબીર જ મોહન ...Read More