પ્રેમ વાસના - પ્રકરણ - 13

by Dakshesh Inamdar Matrubharti Verified in Gujarati Horror Stories

પ્રકરણ - 13 પ્રેમ વાસના વૈભવ કાર ચલાવવા માટે અથાગ પ્રયત્ન કરી રહેલો ગાડી ચાલુ હતી એનજીન અવાજ કરી કામ કરતું હતું પરંતુ ગાડી એક ઇંચ આગળ વધતી નહોતી. વૈભવ ગભરાયો હતો. ત્યાં વૈભવીએ ચીસ પાડીને કહ્યું "વિભુ ...Read More