પ્રેમ વાસના - પ્રકરણ - 15

by Dakshesh Inamdar Matrubharti Verified in Gujarati Horror Stories

પ્રકરણ-15 પ્રેમવાસના વૈભવ વૈભવી મંદિરનાં ગર્ભગૃહની બહાર માંબાબાનો સ્વરૃપ સામે બેઠાં હતાં અને વૈભવી વૈભવને બધી વાત સાચીજ અક્ષરે અક્ષર જણાવી રહી હતી. વૈભવ તું બીયરનાં ચાર ટીન લઇને માં અને મંમી સાથે વાત કરીને રૂમમાં આવ્યો. ...Read More