Adrashya - 2 by Anjali Bidiwala in Gujarati Horror Stories PDF

અદ્રશ્ય - 2

by Anjali Bidiwala Verified icon in Gujarati Horror Stories

આગળ જોયું કે નવવિવાહીત રોશની નાં જીવનમાં સંશય ઊભાં થયા છે.રાહુલનું અડધી રાતે ઘરમાં ન હોવું રોશનીને ચિંતામાં મુકી દે છે. રોશની ને વાડા માં એક નાગ નું બચ્ચું દેખાય છે.સવાર પડતાં રોશનીએ રાહુલને રાતે થયેલી વાત કહી."એ તો ...Read More