પ્રેમ વાસના - પ્રકરણ - 29

by Dakshesh Inamdar Matrubharti Verified in Gujarati Horror Stories

પ્રકરણ - 29 પ્રેમ વાસના અઘોરીબાબ અને મહારાજશ્રીએ જેટલું કહેવાનું સમજાવવાનું હતું તે બધું પ્રમાણસર કહી દીધું. પછીથી સખારામને બોલાવીને કાનમાં સૂચના આપી. સખારામે હાથ જોડીને કહ્યું "હું બધી તૈયારી કરું છું અને સવિતા પાસે જવનાં દાણાં, કપૂર, ...Read More