પ્રેમ વાસના - પ્રકરણ - 32

by Dakshesh Inamdar Matrubharti Verified in Gujarati Horror Stories

પ્રકરણ-32 પ્રેમવાસના અઘોરીબાબાની ચેતવણીનાં સૂરમાં આપેલી ધમકી કામ કરી ગઇ અને પ્રેત શાંત થઇ ગયું. પછી અધોરીબાબાએ કાળગણિતનું પુસ્તક હાથમાં લીધું આજનો દિવસ તિથી, કાળ, ચોઘડીયું. નક્ષત્ર અને બધું જોયું પછી છોકરાઓનો ઓરા માપતાં હોય એમ એમને ...Read More