ધ કોર્પોરેટ એવીલ - પ્રકરણ-17

by Dakshesh Inamdar Matrubharti Verified in Gujarati Horror Stories

ધ કોર્પોરેટ એવીલપ્રકરણ-17 બીજા દિવસની બપોર થઇ ગઇ હતી. નીલાંગ એનાં પબ્લીશીંગ હાઉસમાં કાંબલે સાથેજ બેઠો હતો. બંન્ને જણાં સવારથી સ્ટ્રેટેજી બનાવી રહેલાં કાંબલેનાં કુશળ ભેજામાં આઇડીયા આવી ગયેલો કે અનુપ ઇન્ડસ્ટ્રીઝનાં અનુપ સર અને એનાં દીકરા અમોલની ખબર ...Read More