Mhatarapan - 1 by Kavi Sagar chavan in Marathi Short Stories PDF

म्हातारपण - 1 - निपुत्र

by Kavi Sagar chavan in Marathi Short Stories

रस्त्यावर भरभर गाड्यांचे येणे जाणे सुरू होते. नेहमीच असे व्हायचे.. बाजारात जाण्यासाठी प्रत्येकाला घाई .. आणि सोबत वाजणाऱ्या हॉर्नचा आवाज त्रस्त करत. त्यामुळं मुलांना शिकवन्यात अडचण निर्माण होत असे. वर्गात तात्या मुलांना शिकवत होते. तात्या इतिहासाचे पदवीधर इतिहास हा ...Read More