નવા હાસ્યલેખોનો સંગ્રહ ચીઝ ઢેબરાં

by SUNIL ANJARIA Matrubharti Verified in Gujarati Book Reviews

હાસ્યલેખોનો સંગ્રહ ચીઝ ઢેબરાં હાલમાં મેં એક હાસ્યલેખોનો સંગ્રહ ચીઝ ઢેબરાં વાંચ્યો. લેખક અધીર અમદાવાદી છે. તેઓ એક નાગર અને સિવિલ એન્જીનીયર છે.અહીં સુક્ષ્મ હાસ્ય પણ છે અને કટાક્ષ પણ છે. પુસ્તકનું નામ ચિઝ ઢેબરાં નવા અને જૂનાનો સંગમ ...Read More