Thirst for knowledge and understanding, what is Moksha? by Hemant Pandya in Gujarati Philosophy PDF

જ્ઞાન પીપાસા અને સમજણ, મોક્ષ એટલે શું

by Hemant Pandya Matrubharti Verified in Gujarati Philosophy

આજ સુધી ની બુકમાં આપણે, જન્મદાતા આત્મા ના પીતા વીશે જાણ્યું, જીવન નું મહત્વ , અને જન્મધારણ નું કારણ પણ , જાણ્યું, કર્મ અનુસાર ફળ, એમ એક કર્મના ત્રણ ફળ કે પરીણામ વીશે પણ જાણ્યું, ત્રીજું ફળ કર્મનું ભાથું ...Read More