×

શ્રેષ્ઠ પુસ્તક એવોર્ડ શોર્ટ પરિચય 1..ગમતાનો ગુલાલ ( ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમી વર્ષ..2006 ) 2 જન્મદિવસની ઉજવણી ( ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમી,વર્ષ 2008 ) 3 અંતિમ પ્રકરણ.. ( વાર્તા સંગ્રહ.. ગુજરાત સાહિત્ય પરિષદ ,વર્ષ..2010) 4 દોસ્ત, મને માફ કરીશ ને ( નવલકથા, કલા ગુર્જરી, મુંબઇ, વર્ષ..2014,) મારા પ્રકાશિત પુસ્તકો..આજ સુધી કુલ 20  પુસ્તકો પ્રકાશિત થયા છે.જેમાંથી ચાર પુસ્તકોને જે તે વરસના શ્રેષ્ઠ પુસ્તક તરીકેનો એવોર્ડ મળેલા છે. 1 ગમતાનો ગુલાલ ( ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી દ્વારા એવોર્ડ..શ્રેષ્ઠ પુસ્તક વર્ષ 2006નો ) 2 દીકરી મારી દોસ્ત ( અન્ગ્રેજી, હિન્દી, મરાઠીમાં પણ અનુવાદિત.) 3 જન્મદિવસની ઉજવણી ( શ્રેષ્ઠ પુસ્તક એવોર્ડ વર્ષ 2008 ) 4 પાનેતર ( લઘુકથા સંગ્રહ ) 5 અંતિમ પ્રકરણ ( વાર્તા સંગ્રહ..શ્રેષ્ઠ પુસ્તક એવોર્ડ વર્ષ 2010 ) 6 દોસ્ત, મને માફ કરીશ ને ( નવલકથા ) 7 દીકરો વહાલનું આસમાન 8 સાસુ વહુ ડોટ કોમ 9 આઇ એમ સ્યોર ( વાર્તા સંગ્રહ ) 10 જીવન ઝરૂખો 11 અત્તરકયારી 12 સાદ સર્જનહારનો 13 પરમ સખા પરમેશ્વરને 14 પત્રસેતુ 15 ચપટી ઉજાસ 16 જીવનની ખાટી મીઠી.. 17 સંબંધસેતુ 18 વાત એક નાનકડી 19 ઝિલમિલ..લઘુનવલ 20 ખંડ

  • (10)
  • 890

  eBook 20.00

  • (4)
  • 482

  eBook 50.00

  • (15)
  • 881
  • (18)
  • 726
  • (14)
  • 714
  • (11)
  • 566
  • (11)
  • 654
  • (11)
  • 540
  • (9)
  • 422
  • (10)
  • 507