Episodes

लहान पण देगा देवा by Adv Pooja Kondhalkar in Marathi Novels
भाग १ ' Hello Guys !!!!! ,एक नवीन स्टोरी आणि नवीन सुरवात. जर कोणाला विचारलं कि तुला तुझ्या आयुष्यातील कोणते क्षण परत...
लहान पण देगा देवा by Adv Pooja Kondhalkar in Marathi Novels
भाग २ रमाला आता वेध लागले होते तिच्या लेकरांचे, आज ठरल्या प्रमाणे गणपतीची सजावट करायची, असच त्यांनी ठरवलं होत. आणि इथे म...
लहान पण देगा देवा by Adv Pooja Kondhalkar in Marathi Novels
भाग ३ रमला तर एवढा आनंद झाला होता कि ती ताडकन उठून आंनदाने उड्या मारायला सुरुवात केली. आणि आम्ही दोघे देखील डॉक्टर साक्ष...
लहान पण देगा देवा by Adv Pooja Kondhalkar in Marathi Novels
भाग ४ रमा- अहो फोन वाजतो आहे तुमचा बघा लवकर अथर्व असेल हो माझा!!!!!! अगं हो ग हे बघ घेतला , अगदी बरोबर आहेस तू, अथर्व...
लहान पण देगा देवा by Adv Pooja Kondhalkar in Marathi Novels
भाग ५ अथर्व- आज्जी मी आलो ग , कुठे आहेस तू ? रमा आजी- अरे माझं बाळ ते आलं का? इतके दिवस लागले यायला, आजी ची आठवण नाही का...