Episodes

सख्या रे by Gajendra Kudmate in Marathi Novels
भाग – १ ट्रिंगचा ट्रिंगचा आवाजाने दिवसाची सुरुवात झाली. घडयाळीचा त्या कर्कश आवाजमुळे सुमितची झोप उडाली आणि तो उठला. सुमि...
सख्या रे by Gajendra Kudmate in Marathi Novels
भाग – २ आता या लवबर्डसाठी आणखी दुरावा वाढणार होता, कारण कि आधी दिवसभर कॉलेज मध्ये दोघांची भेट नाही व्हायची म्हणून ते घरी...
सख्या रे by Gajendra Kudmate in Marathi Novels
भाग – ३दोघेही घरातून बाहेर पडले आणि बाहेर येऊन आपसात बोलू लागले. तेव्हा मिताली बोलते, “ सुमित मला काही बर वाटत नाही आहे....
सख्या रे by Gajendra Kudmate in Marathi Novels
भाग – ४ मिताली हि आता थोडी तापली होती आणि ती तिचा आईची बाजू बोलू लागली होती. तेव्हा तिची आई बोलली, “ म्हणून म्हणत होते म...
सख्या रे by Gajendra Kudmate in Marathi Novels
भाग – ५संध्याकाळ होणार होती आणि सगळ्यांना ऑफिसची सुट्टी झाली होती. मितालीचा परिपूर्ण लक्षात होते कि तिला ऑफिस नंतर बागेत...