Episodes

एक टॅक्सी-दोन प्रवासी by Manini Mahadik in Marathi Novels
ठिकाण:कुठलसं शांत.वेळ:अर्ध्या रात्रीची.टॅक्सीतुन दोन जण उतरले.एकमेकांना अनोळखी.अगदी रात्रीच भेटलेले,पण एकाच गुंत्याने त्...
एक टॅक्सी-दोन प्रवासी by Manini Mahadik in Marathi Novels
विचार करण्याच्या मनस्थितीत दोघेही नव्हते.आपण कुठल्या षडयंत्रात तर अडकवल नाही ना?का कुठलं चेटूक वगैरे झालंय आपल्याला?,असे...