Episodes

રંગીલા પ્રેમી by S Aghera in Gujarati Novels
રંગીલા પ્રેમી ભાગ - 1 "ઉઠ બેટા ઉઠ હવે" કૃષિતના મમ્મીએ કૃષિતને ઉઠાડતા બોલે છે. ત્યાં તો કૃષિ...
રંગીલા પ્રેમી by S Aghera in Gujarati Novels
મારાં તમામ વાચકોને મારી નમ્ર વિનંતી કેમ જેણે રંગીલા પ્રેમી ભાગ 1 ન વાંચ્યો હોય તો તે વાચી લેજો. બીજો ભાગ મોડો આવ...
રંગીલા પ્રેમી by S Aghera in Gujarati Novels
આગળના ભાગમાં આપણે જોયું... કૃષિતનો જૂનો ફ્રેન્ડ રાજ પણ તે જ કૉલેજમાં હોવાથી હવે કૃષિત, હસ્તી, રી...
રંગીલા પ્રેમી by S Aghera in Gujarati Novels
આગળના ભાગમાં જોયું.... કૃષિત, હસ્તી, રાજ, આર્યન અને રીના પાંચેય હવે ખુબ સારા મિત્રો બની જાય છે. તેઓ બધાય સ...
રંગીલા પ્રેમી by S Aghera in Gujarati Novels
રંગીલા પ્રેમી ભાગ - 5 રાઇટર - S Aghera આગળના ભાગમાં જોયું... કૃષિત, હસ્તી, રાજ, આર્યન અને રીના પાંચેય સારા મિ...