बदफैली by Nisha Gaikwad in Marathi Novels
  "शी..बाई आज खूपच उशीर झाला. अशोक जर माझ्या आधी घरी आला असेल तर काही खर नाही आज माझं" अपर्णा स्वतःशीच बडबडत झपझप चालत ह...
बदफैली by Nisha Gaikwad in Marathi Novels
तीने सहज म्हणून त्याचा फोन हातात घेतला, .त्याच्या वॉलपेपर वर दोघांचा लग्ना आधीचा फार जुना फोटो होता, ते जेव्हा पहिल्यांद...
बदफैली by Nisha Gaikwad in Marathi Novels
  भाग - ३ "खर सांगायचं  तर मला पैशांची नितांत गरज आहे, काही महिन्यापूर्वी आम्ही एक घर घेतलं, आमच्या बजेटच्या बाहेरच होत...
बदफैली by Nisha Gaikwad in Marathi Novels
  भाग -४  तिने त्याला खुणेनेच वर घरी ये अस म्हणाली , पण तो मात्र नको तूच खाली ये अस तिला खुणेनेच म्हणाला. अपर्णाने अशीही...