Episodes

लव्ह मी फॉर अ रिझन लेट द रिझन बी लव्ह by Aniket Samudra in Marathi Novels
’पैश्यासाठी खुन करु शकशील?’, छतावर लावलेल्या आरश्यात शेजारी झोपलेल्या नैनाचा विवस्त्र देह पहाण्यात गुंग झालेल्या जोसेफची...
लव्ह मी फॉर अ रिझन लेट द रिझन बी लव्ह by Aniket Samudra in Marathi Novels
तुझे तिच्याशी लग्न झाल्यावर काही महिन्यांनी तु तिचा खुन करायचा. पण हा खुन नसुन एक अपघात होता असे आपण दाखवणार आहोत. तिच्य...
लव्ह मी फॉर अ रिझन लेट द रिझन बी लव्ह by Aniket Samudra in Marathi Novels
नैनाने डायरी उघडली आणि वाचायला सुरुवात केली .. “सकाळी ११.०० वाजता “वर्ल्ड मनी” बॅकेचे जी.एम. येणार आहेत. आपण हाताळत असले...
लव्ह मी फॉर अ रिझन लेट द रिझन बी लव्ह by Aniket Samudra in Marathi Novels
“मॅडम, त्या व्यक्तीचे नाव ’जोसेफ’ असे आहे. ’हेल्पलाईन’ मध्ये तो एक महीन्यापुर्वीच स्वयंसेवकाच्या पदासाठी भरती झाला. लहान...
लव्ह मी फॉर अ रिझन लेट द रिझन बी लव्ह by Aniket Samudra in Marathi Novels
म्हणायला रोशनीच्या महालात माणसांचा राबता होता परंतु रोशनीवर माया करणारे कोणीच नव्हते. आपल्या लाडक्या मालकीणीच्या मृत्युस...