Episodes

मैत्री - एक रुप असेही by vaishnavi in Marathi Novels
नुकतेच बारावीचे निकाल लागले होते. आणि नेहा,रेवा आणि अवनी उत्तम गुणांनी उत्तीर्ण झालेल्या. तिघी पण एकाच कॉलेज मध्ये...
मैत्री - एक रुप असेही by vaishnavi in Marathi Novels
कॉलेज सुरू होऊन आता महिना झाला होता. रेवा, अवनी, नेहा कॉलेज रूटीन नेहमी प्रमाणे चालू ह...
मैत्री - एक रुप असेही by vaishnavi in Marathi Novels
कॉलेज सुटल्यानंतर विहान घरी येतो. फ्रेश होऊन हॉल मध्ये येतो. आज्जी आई अजून आली नाही का?(विहानची आई...
मैत्री - एक रुप असेही by vaishnavi in Marathi Novels
अवनी, नेहा आणि रेवा कॉलेज मध्ये येतात. विहान रेवा कडे येत असतानाच ,नेहा अग हा आपल्या कडेच येतोय का? अवन...
मैत्री - एक रुप असेही by vaishnavi in Marathi Novels
त्यांचा प्रवास सुरूच असतो. आणि त्यांच्या गप्पा पण खुप रंगलेल्या होत्या. रोहन तर शेवटी झोपून गेला, पण...