स्नेही by KRUTIKA FALAK in Marathi Novels
पुण्यातील सुंदर आषाढातील सकाळसकाळचा प्रहर निळ्या आकाशात पुर्वेकडून डोकं वर काढत असलेला सूर्य, सुरेल गीत गात असलेले पक्षी...
स्नेही by KRUTIKA FALAK in Marathi Novels
प्रियाच्या ओरडण्याचा आवाज ऐकताच आई बाबा रूम मधे येतात आई:- काय झालं ग ओरडायला. बरी आहेस न तू.बाबा :- काय झालं बाळा. प्रि...