તારી પીડાનો હું અનુભવી by Dada Bhagwan in Gujarati Novels
બહાર ખૂબ ઉકળાટ હતો. ગરમીમાંથી છુટકારો મળે અને મેઘરાજાની મહેર વરસે એવી આશ દરેક મનુષ્યમાં જ નહીં પણ મૂંગા પશુઓમાં પણ દેખાત...
તારી પીડાનો હું અનુભવી by Dada Bhagwan in Gujarati Novels
વીસ મિનિટમાં અમે નાટક હોલ પહોંચી ગયા. લોકોની નજર કોઈ એલિયનને જોતા હોય એમ મારા પર સ્થિર થઈ જતી. બધાને પસાર કરતા હું અને ર...
તારી પીડાનો હું અનુભવી by Dada Bhagwan in Gujarati Novels
બહાર રોડ પર આવી હું એક કોર્નર પર ઊભી રહી. રોનક બાઈક લઈને આવ્યો. હું જ્યાં બાઈક પર બેસવા જાઉ ત્યાં તો...હુ૨૨૨રે... જોરથી...
તારી પીડાનો હું અનુભવી by Dada Bhagwan in Gujarati Novels
બરાબર દસ વાગે હું ત્યાં પહોંચી. મીતે દરવાજો ખોલ્યો. એના મમ્મી સામે સોફામાં બેઠા હતા. એક વિશાળ ડ્રોઈંગ રૂમમાં મોટો સોફાસે...
તારી પીડાનો હું અનુભવી by Dada Bhagwan in Gujarati Novels
હું ઘરે જઈને થોડું રિલેક્સ થઈ. મિરાજને જોઈને મને મારા પર વીતેલા દિવસો યાદ આવી ગયા પણ મારા ભૂતકાળમાં ઊંડા ઊતરવાની મને જરા...