• અંકિત ત્રિવેદી - પ્રેમનો પાસવર્ડ

 • ડો. નિમિત્ત ઓઝા

 • તેજસ દવે । કાવ્યાભિષેક । AILF

 • સૌમ્ય જોશી - હું બોલું તું સાંભળ

 • રાજેન્દ્ર શુક્લા - કાવ્યોત્સવ

 • અનિલ ચાવડા - હું બોલું તું સાંભળ

 • पूजा भाटिया काव्य (साहित्य सरिता)

 • ज़ुबैर अली ताबिश काव्य (साहित्य सरिता)

 • સૌમ્ય જોશી કાવ્ય (સાહિત્ય સરિતા)

 • હર્ષ શોધન - હું બોલું તું સાંભળ

 • શ્રી ભાગ્યેશ જહાં (સાહિત્ય સરિતા)

 • અદ્દભૂત કવિતા પઠન કુ. પ્રથા બક્ષી

 • ખલીલ ધનતેજવી। મેઘધનુષી મોભાદાર મુશાયરો । મુંબઈ

 • અનંત રાઠોડ - કાવ્યોત્સવ

 • શોભિત દેસાઈ કાવ્ય (સાહિત્ય સરિતા)

 • વિનોદ જોશીની કવિતાઓ | કવિ સંમેલન