• અંકિત ત્રિવેદી - પ્રેમનો પાસવર્ડ

 • ડો. નિમિત્ત ઓઝા

 • ज़ुबैर अली ताबिश काव्य (साहित्य सरिता)

 • શ્રી ભાગ્યેશ જહાં (સાહિત્ય સરિતા)

 • સૌમ્ય જોશી - હું બોલું તું સાંભળ

 • અનિલ ચાવડા - હું બોલું તું સાંભળ

 • શોભિત દેસાઈ કાવ્ય (સાહિત્ય સરિતા)

 • ભાવેશ ભટ્ટ । કવિ સંમેલન । શબ્દોત્સવ 2020

 • સૌમ્ય જોશી કાવ્ય (સાહિત્ય સરિતા)

 • હર્ષ શોધન - હું બોલું તું સાંભળ

 • मिलिंद गढ़वी काव्य (साहित्य सरिता)

 • રાજેન્દ્ર શુક્લા - કાવ્યોત્સવ

 • અનંત રાઠોડ - કાવ્યોત્સવ

 • पूजा भाटिया काव्य (साहित्य सरिता)

 • રાજેન્દ્ર શુક્લ | કવિ સંમેલન | સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • ભાવેશ ભટ્ટ - કાવ્યોત્સવ