• ડો. નિમિત્ત ઓઝા

 • અંકિત ત્રિવેદી - પ્રેમનો પાસવર્ડ

 • સૌમ્ય જોશી કાવ્ય (સાહિત્ય સરિતા)

 • વૈશાખ - હું બોલું, તું સાંભળ

 • ખલીલ ધનતેજવી। મેઘધનુષી મોભાદાર મુશાયરો । મુંબઈ

 • શોભિત દેસાઈ કાવ્ય (સાહિત્ય સરિતા)

 • ज़ुबैर अली ताबिश काव्य (साहित्य सरिता)

 • અનિલ ચાવડા - કાવ્યોત્સવ

 • હર્ષ શોધન - હું બોલું તું સાંભળ

 • સૌમ્ય જોશી - હું બોલું તું સાંભળ

 • અનંત રાઠોડ - કાવ્યોત્સવ

 • અનિલ ચાવડા - હું બોલું તું સાંભળ

 • શ્રી ભાગ્યેશ જહાં (સાહિત્ય સરિતા)

 • ભાવિન ગોપાણી - કાવ્યોત્સવ

 • खलील धनतेजवी काव्य (साहित्य सरिता)

 • ભાવેશ ભટ્ટ - કાવ્યોત્સવ