×

એક સ્માઈલ પાછળ કેટલો નિઃસ્વાર્થ પ્રેમ છુપાયેલો છે તે કદાચ મને હવે ખબર પડી ગયી છે.જે છોકરીની હું અહીં ચર્ચા કરું છું,હું તેને પ્રેમ પણ નહિ કરતો અને એવી કોઈ ફીલિંગ્સ પણ નહિ,હું તો તેના ચહેરા પર રહેલી સ્માઇલને ...Read More

જ્યારથી એ સ્માઈલ જોઈ છે ત્યારથી મને બીજું કંઈ ગમતું જ નહિ, કંઈ જ નહિ. હવે આ સ્માઈલવાળી છોકરી પર બીજો ભાગ લખાઈ રહ્યો છે તો તમે સમજી જ ગયા હશો કે વાત કંઈ આગળ વધી હશે અને તમે ...Read More

એ બિચારી સ્માઈલ મારા આર્ટિલક વાંચીને વિચારતી હશે, “કેવો સીધો છોકરો છે,મારી પાછળ આટલું ભટક્યો પણ હું કંઈ ના કરી શકી.”હવે કોઈક એને જઇ સમજાવો યાર,ત્યારે સમય હતો,ગાડી પ્લેટફોર્મ પર પડી હતી,ટીકીટ ભી કોઈકે લઈ આપી હતી,માત્ર ચડવાની જ ...Read More