હમ્પી - ગીત ગાયા પથ્થરોં ને by SUNIL ANJARIA in Gujarati Novels
કર્ણાટક રાજ્યના નાં હમ્પી અને તુંગભદ્રા આસપાસ મેં ચાર અલગ સ્થળો બે દિવસ માં જોયાં તે ચાર ભાગમાં અત્રે મુકું છું.1.હું હમ...
હમ્પી - ગીત ગાયા પથ્થરોં ને by SUNIL ANJARIA in Gujarati Novels
2.સાંજે ચાર વાગે ફરીથી ટેક્ષી આવી અને વિરૂપાક્ષ મંદિરથી અલગ દિશામાં આવેલ વિઠ્ઠલ મંદિર ગયાં.વિઠ્ઠલ મંદિર જવા માટે પણ હમ્પ...
હમ્પી - ગીત ગાયા પથ્થરોં ને by SUNIL ANJARIA in Gujarati Novels
હમ્પી , તુંગભદ્રા પ્રવાસ ભાગ 3.3.બીજે દિવસે સવારે હનુમાન બેટ્ટા અને તુંગભદ્રા ડેમ જોવા સવારે આઠ વાગ નીકળ્યાં. શહેરમાં જ...
હમ્પી - ગીત ગાયા પથ્થરોં ને by SUNIL ANJARIA in Gujarati Novels
હમ્પી પ્રવાસ ભાગ 4દિવસ 2, ઉત્તરાર્ધ----------4.તુંગભદ્રા ડેમની ઉડીને આંખે વળગે એવી ખાસિયત એ છે કે એના બાંધકામમાં સુરકી ન...