તું અને તારી વાતો..!! by Hemali Gohil Rashu in Gujarati Novels
# પ્રકરણ 1 કાઈ પો છે.....!!! વહેલી સવારમાં ક્યારેક લહેરાતા એ ધીમા પવનમાં એ શાંત બેડરૂમની બારીના પડદાઓ ઉછળકૂદ કરી રહ્યા છ...
તું અને તારી વાતો..!! by Hemali Gohil Rashu in Gujarati Novels
પ્રકરણ 2 પહેલી મુલાકાત....!! " શું દીદી તમે પણ ? કેવી રીતે પતંગ આપો છો ? જાવ હવે નીચેથી લઈ આવો..." રોહનના શબ્દો સાંભળી ર...
તું અને તારી વાતો..!! by Hemali Gohil Rashu in Gujarati Novels
પ્રકરણ-૩ સુંદર સવાર..!! એ શાયરી ખૂશનૂમા સવારને માણતી માણતી નીચે આવે છે અને સૌની સાથે ડાયનીંગ ટેબલ પર આવીને બેસી જાય છે જ...
તું અને તારી વાતો..!! by Hemali Gohil Rashu in Gujarati Novels
પ્રકરણ-4 – “પ્રપોઝ વગરનો પ્રેમ....!!” તાળીઓના અભિવાદન બાદ વાતોડિયો વિજય ખુરશી ઉપર ચડી જાય છે અને કૉફી શોપમાં બેઠેલા દરેક...
તું અને તારી વાતો..!! by Hemali Gohil Rashu in Gujarati Novels
પ્રકરણ 5 : સમય અને સંજોગો ..!! એ ઊગતા સૂર્યની સવારમાં .....ક્યારેક લહેરાતો એ ધીમો ઠંડો પવન ....જાણે મૌન ભાષામાં કંઈક બોલ...