Classic Stories Books in English language read and download PDF for free

  જીવન રંગ - 3
  by Yk Pandya

  ગાડી ચાલું થતાં ફરી એક વાર કિસને અદિતી ને પૂછ્યું તે બધુ પેક કર્યુ છે ને કાંઈ ભુલતી તો નથી ?અદિતિ કીસન નાં મન ને સમજીકિસન હાથ પર પોતાનો હાથ રાખતાં બોલી હા કિસન હવે જરા શાંત થા બધુ જ સારું થશે હુ છુ ને, કિસને પણ અદિતિ નો હાથ દબાવતાંમુક સંમતી આપી નજર ગાડી બ

  Father and Son
  by SHAMIM MERCHANT

  Richard cleared the dry leaves and dust from his father's grave and gently lowered the bouquet of fresh white lilies on the marble as he crouched in front of ...

  In My Parents' Arms
  by SHAMIM MERCHANT

  "Festival connects you to your culture, roots and your family...all over again."I read this on a bookmark in the Hallmark greetings gallery, where I was busy buying cards and ...

  O Jadhu!
  by food blossom

    "O jadu...... yalwlwk........kwlwlwk..........! Mwnaile....., kormo lwlwk, khaja risa chamathwi....! Ummm.....Mwchang songdari hatai.... o…!." The Jadukolija, a folk song of the hills and the soul of the dwellers. I saw ...

  Lahore to Attari
  by Deepti Khanna

   My journey from Lahore to  Haridwar was not by car or by train , but it was  a flight through someone's else's  reminisce of life's history.   One evening the ...

  Introduction to ayurveda
  by Yashvant Kothari

  INTRODUCTION TO AYURVEDA   INTRODUCTION      Ayurveda or the “Veda of Life” stands for Indian System of Medicine Etymologically, the ‘Ayus’ means span of life and ‘Veda’ means unimpeccable ...

  Great Grandpa's Armchair
  by SHAMIM MERCHANT

  "Mom, the guy who buys old furniture is coming at twelve. Have you emptied all that needs to be discarded?""Yes Sahil, everything is ready. We've ordered a new sofa ...

  The monk And his Asthan
  by Rajnarayan Bohre

  the monk And his Asthan " Hail to the Paratpar Brahma God called Akhil Brahmand! Hail to Adi Acharya Maharaj of the community! Hail of Acharya Maharaj! Hail to ...

  Famous Mridang Badak - Kudau Singh
  by Rajnarayan Bohre

  Famous Mridang Badak - Kudau Singh  Author: Rajnarayan Bohre     Mridang has a different importance in classical music. When there is a discussion of mridang in Indian music, ...

  Karsadev
  by Rajnarayan Bohre

  Karsadev   Rajnarayan Bohre   Say this Varadani, this Rajbola name Eladi curry tapasya, Bhola re ……… Brought a boon from Bhola, Nirbhaiya re .......    Gadrajon was a ...

  The journey begins
  by Shristi

  Thunderstorm and lighting delayed their departure.It was 4p.m. and still they had not left waiting for the weather to be a little calm.Although it was a mere five hour ...

  One day in the Gairing - By Joydeep Debbarma
  by Joydip

  One day in the Gairing is one collection among other short stories. when I was working for State Rural Livelihood Mission I have an opportunity to visits hilly places. ...

  एक नादानी
  by Yk Pandya

   6 बजे का अलार्म बजते ही रुचि उठ गयी और द्रोईंगरूम में आकर खिड़की के पर्दे हटाकर खिड़की खोल दी, ठंडी हवा का जोंका पूरे रूममें फेल गया, रुचि का मन करा की वही और थोड़ी देर खड़ी रहे और सुबह का मज़ा ले पर कहाँ?? वो सोचने लगी, अभी मयूर उठे उसेपहेले सुबह का नास

  सिया के राम
  by Yk Pandya

     सिया ओ सिया उठ जा बेटा स्कूल के लिए देरी हो जाएगी, ऐसे ही शांति बहन आवाज़ दे दे कर हर रोज़ सिया को उठाते, सिया भी उठने ...

  वशुबा.
  by Yk Pandya

  रोज़ सुबह ५ बजते ही वशु बा उठ जाती और अपने नित्या कर्म निपटाती , बड़ी सादी, सरल, वशु बा, सफ़ेद साड़ी, माथे पर चंदन का तिलक, गले में ...

  Short story
  by Yk Pandya

  सुमी आज यूँही घर सफ़ाई में लग गयी थी, अलमारी, ऊपर रखे समान को वो ठीक कर अच्छे से रख रही थी तभी उसकी नज़र समीर की एक पुरानी ...

  कोशिश - एक माँ की आस
  by Dil ki Kalam se

  "इन्सपेक्टर साहब, मेरे बेटे का कुछ पता चला क्या?"हर रोज की तरह ममता पुलिस स्टेशन में वही सवाल करने गई थी. "नहीं माताजी, जब भी पता चलेगा आपको बता दिया ...

  MY PARENTS and LOVE_silver
  by Dhara M. Doshi

         Once a little fish asked its mother, "why do we live in water and why do humans live on land?"       The mother replied, "we ...

  Prabodh Kumar Govil ki Laghukathayen
  by Prabodh Kumar Govil

  The Wrinkles      After supper she removed the "Ramayana" and the rosary from her bed and shook the wrinkles off the bed-sheet. Then she called out to Vicky..."Come ...

  An unspoken truth
  by Sapana Kharod

           I was being so disturbed coming home back from my work thinking about how unfair it is that I had worked so hard and yet ...

  MEERA (The Fearless girl)
  by Venu G Nair

  MEERA (The Fearless girl)       Meera was on the way to her office, walking very fast as it is already late.  Her  Manager is very strict. 10 ...

  VIDURA
  by Ajay Amitabh Suman

  First of all we have to understand what is the meaning of the term Mens Rea and how does it play important role in criminal Jurisprudence? The word Mens ...

  Recharge
  by Author Mahebub Sonaliya

  Some time we become baised for someone. It can be also possible that the behavior of the person depands upon the condition and time. Please Read my story and ...

  The Beautiful Heart
  by Joydeep Debbarma

  A short story, it is based on the true story of a girl, who deceive her mother because of her vanity.

  Jungle Tales of Tarzan
  by EDGAR RICE BURROUGHS

  Jungle Tales Of Tarzan TABLE OF CONTENTS 1 Tarzan s First Love 2 The Capture of Tarzan 3 The Fight for ...

  THE THIRTY-NINE STEPS
  by JOHN BUCHAN

  THE THIRTY-NINE STEPS TABLE OF CONTENTS 1. The Man Who Died 2. The Milkman Sets Out on his Travels 3. The ...

  Tarzan the Untamed
  by EDGAR RICE BURROUGHS

  Tarzan The Untamed TABLE OF CONTENTS I Murder and Pillage II The Lion s Cave III In the German Lines IV When the Lion Fed V The Golden Locket VI ...

  MR STANDFAST
  by JOHN BUCHAN

  MR STANDFAST TABLE OF CONTENTS PART I 1. The Wicket-Gate 2. The Village Named Morality 3. The Reflections of a Cured Dyspeptic 4. Andrew Amos 5. Various Doings ...

  Tarzan of the Apes
  by EDGAR RICE BURROUGHS

  Tarzan of the Apes TABLE OF CONTENTS I Out to Sea II The Savage Home III Life and Death IV The Apes V The White Ape VI Jungle Battles VII ...

  Aesop's Fables
  by Aesop

  Aesop's Fables