હવે તો આ શિક્ષણ પદ્ધતિ માં ફેરફાર થાય તો સારું...

by Khyati Panchal KITTU in English Spiritual Stories

આજના સમય નું શિક્ષણ જોતા તો એવું જ લાગે છે કે ખરેખર આ શિક્ષણ માં ફેરફાર થવો જોઇએ. આજના સમયમાં ફક્ત શિક્ષણ માં જ નહિ પરંતુ વેપાર વાણિજ્ય, નોકરી ધંધા દરેક જગ્યા એ ભ્રષ્ટાચાર નું પ્રમાણ વધતું જાય છે. ...Read More


-->