Divyadrashti by Manjusha Deshpande in English Short Stories PDF

दिव्यदृष्टी

by Manjusha Deshpande in English Short Stories

“पुरे झाले आता. हे सर्व सहन करण्यापलीकडचे आहे. आपण आपले वेगळे घर घेऊन राहू.” राधिकाने मनोहरपंतांना फर्मान काढले.“काय झाले? आजही परत मानसीशी वादावादी झाली का? काय हे? तुला किती वेळा सांगितले कि ती नवीन आहे आपल्या घरात, थोडे समजून ...Read More