×

એક અનુપમ સૌંદર્યવાન યુવતી તેનાં રહસ્યમય ભૂતકાળની ભાળ મેળવવા  “ઇન્દ્રગઢ“ જેવા ઇતિહાસે ભૂલાવી દીધેલાં રજવાડામાં આવી ચડે છે. તે ત્યાંની લાઈબ્રેરીમાં કશુંક શોધે છે. ખૂંખાર માણસોનો એક ગિરોહ સતત એ યુવતી ઉપર નજર રાખી રહયો છે, જેનાંથી એ યુવતી ...Read More

“ એભલા...! પેલી છોકરી મળી કે નહિ... ” એભલસિંહનાં કાનમાં અવાજ ગુંજ્યો. છ- હાથ પુરો એભલસિંહ એ અવાજ સાંભળીને ધ્રુજી ઉઠયો. કાને રાખેલો મોબાઇલ બે-સેકન્ડ માટે હટાવ્યો અને મહા-મહેનતે થૂંક ગળા હેઠે ઉતાર્યુ. “ તને પુંછુ છું હરામખોર, ...Read More

એક અનુપમ સૌંદર્યવાન યુવતી તેનાં રહસ્યમય ભૂતકાળની ભાળ મેળવવા “ઈન્દ્રગઢ“ જેવા ઇતીહાસે ભુલાવી દીધેલાં રજવાડામાં આવી ચડે છે. તે ત્યાંની લાઇબ્રેરીમાં કશુંક શોધે છે. ખૂંખાર માણસોનો એક ગીરોહ સતત એ યુવતી ઉપર નજર રાખી રહયો છે જેનાંથી એ ...Read More

“ નો રીટર્ન-૨ “ એક અનુપમ સૌંદર્યવાન યુવતી તેનાં રહસ્યમય ભૂતકાળની ભાળ મેળવવા “ઈન્દ્રગઢ“ જેવા ઇતીહાસે ભુલાવી દીધેલાં રજવાડામાં આવી ચડે છે. તે ત્યાંની લાઇબ્રેરીમાં કશુંક શોધે છે. ખૂંખાર માણસોનો એક ગીરોહ સતત એ યુવતી ઉપર નજર રાખી રહયો ...Read More

એક અનુપમ સૌંદર્યવાન યુવતી તેનાં રહસ્યમય ભૂતકાળની ભાળ મેળવવા “ઈન્દ્રગઢ“ જેવા ઇતીહાસે ભુલાવી દીધેલાં રજવાડામાં આવી ચડે છે. તે ત્યાંની લાઇબ્રેરીમાં કશુંક શોધે છે. ખૂંખાર માણસોનો એક ગીરોહ સતત એ યુવતી ઉપર નજર રાખી રહયો છે જેનાંથી એ ...Read More

“ નો રીટર્ન-૨ “ એક અનુપમ સૌંદર્યવાન યુવતી તેનાં રહસ્યમય ભૂતકાળની ભાળ મેળવવા “ઈન્દ્રગઢ“ જેવા ઇતીહાસે ભુલાવી દીધેલાં રજવાડામાં આવી ચડે છે. તે ત્યાંની લાઇબ્રેરીમાં કશુંક શોધે છે. ખૂંખાર માણસોનો એક ગીરોહ સતત એ યુવતી ઉપર નજર રાખી રહયો ...Read More

પવન અમદાવાદનાં રેલ્વે પ્લેટફોર્મ ઉપર એક યુવતીને જુએ છે અને તે પ્રથમ નજરે જ એની તરફ ખેંચાય છે. બીજી તરફ એભલસીંહ ઇન્દ્રગઢની લાઇબ્રેરીનાં સ્ટોરરૂમ માં લાઇબ્રેરીયન છોકરાને બેશુધ્ધ હાલતમાં પડેલો જોઇ ત્યાંથી પલાયન કરી જાય છે. હવે આગળ વાંચો....

( આગળનાં પ્રકરણમાં વાંચ્યુઃ- વિનીત પેલી છોકરીએ આપેલા કેમેરાનાં રોલને ડેવલપ કરાવવા નીકળે છે.....બીજી બાજુ બ્રાઝિલની રાજધાની બ્રાઝીલિયાની ફાઇવસ્ટાર હોટેલનાં એક કમરામાં કાર્લોસ મેસ્સી અને જોસ મુનીઝ વચ્ચે એ જ છોકરીને લઇને ચર્ચા થતી હોય છે....હવે આગળ વાંચો...)

પવન જોગી મુંબઇ અને ત્યાંથી ઇન્દ્રગઢ જવાનાં બદલે વિનીત નામના યુવક પાછળ અમદાવાદની બજારમાં તેનો પીછો પકડે છે. તેને કેમેરા રોલમાં રહેલા ફોટો જોવા હોય છે...બીજી તરફ એભલસીંહ ઇન્દ્રગઢની લાઇબ્રેરીએથી સીધો જ શબનમ પાસે પહોંચે છે... હવે આગળ વાંચો.)

આગળનાં પ્રકરણમાં આપણે વાંચ્યુઃ- પવન જોગી અમદાવાદની બજારમાં વિનીત નામનાં યુવકનો પીછો કરે છે. ત્યારબાદ તે ગેલેક્ષી હોટલમાં ઉતરેલી પેલી યુવતીને શોધવા નીકળી પડે છે....બીજી તરફ ઇન્દ્રગઢમાં લાઇબ્રેરીયન રાજન બિશ્નોઇ ઉપર થયેલા હુમલાનાં ઘેરા પ્રત્યાઘાતો પડવાનાં શરૂ થાય છે. ...Read More

“ નો રીટર્ન-૨ “ એક અનુપમ સૌંદર્યવાન યુવતી તેનાં રહસ્યમય ભૂતકાળની ભાળ મેળવવા “ઈન્દ્રગઢ“ જેવા ઇતીહાસે ભુલાવી દીધેલાં રજવાડામાં આવી ચડે છે. તે ત્યાંની લાઇબ્રેરીમાં કશુંક શોધે છે. ખૂંખાર માણસોનો એક ગીરોહ સતત એ યુવતી ઉપર નજર રાખી રહયો ...Read More

પવન જોગી ગેલેક્ષી હોટલમાં રૂમ બુક કરાવે છે. સાવ અનાયાસે જ તેને પેલી અજાણી યુવતીનું નામ અને સરનામુ જાણવા મળે છે... વિનીત યુવતીને હોટલમાં મળવા આવે છે પરંતુ યુવતી તેને ત્યાંથી જતાં રહેવાનું કહે છે અને.... સાંજનાં સમયે રેસ્ટોરન્ટનાં ...Read More

ઇન્સ. ઇકબાલ ખાન એમ્બ્યુલન્સ માટે થયેલા કોલનું પગેરું દાબે છે અને એ કોલ કોણે કર્યો હતો તેની વિગત મંગાવે છે....એભલસીંહ શબનમની ખોલીએ પહોંચે છે....અને ઇન્દ્રગઢમાં અમેરિકાથી આવેલા પ્રોફેસરો મહેમાન નિવાસમાં આરામ ફરમાવી રહયાં હોય છે...હવે આગળ વાંચો...)

- ઇન્દ્રગઢનાં રાજમહેલમાં રોકાયેલા વિદેશી મહેમાનોની અસલીયત ખરેખર તો કંઇક અલગ જ હોય છે. તેઓ એક મકસદ લઇને અહીં આવ્યા હોય છે. તેમનો એ મકસદ ઘણો ખતરનાક હતો....બીજી તરફ પવન જોગી અને અનેરી પાલીવાલની સાવ અનાયાસે જ એક રેસ્ટોરન્ટમાં ...Read More

અનુપમ સૌંદર્યવાન યુવતી તેનાં રહસ્યમય ભૂતકાળની ભાળ મેળવવા “ઈન્દ્રગઢ“ જેવા ઇતીહાસે ભુલાવી દીધેલાં રજવાડામાં આવી ચડે છે. તે ત્યાંની લાઇબ્રેરીમાં કશુંક શોધે છે. ખૂંખાર માણસોનો એક ગીરોહ સતત એ યુવતી ઉપર નજર રાખી રહયો છે જેનાંથી એ યુવતી ...Read More

એક અનુપમ સૌંદર્યવાન યુવતી તેનાં રહસ્યમય ભૂતકાળની ભાળ મેળવવા “ઈન્દ્રગઢ“ જેવા ઇતીહાસે ભુલાવી દીધેલાં રજવાડામાં આવી ચડે છે. તે ત્યાંની લાઇબ્રેરીમાં કશુંક શોધે છે. ખૂંખાર માણસોનો એક ગીરોહ સતત એ યુવતી ઉપર નજર રાખી રહયો છે જેનાંથી એ ...Read More

એક અનુપમ સૌંદર્યવાન યુવતી તેનાં રહસ્યમય ભૂતકાળની ભાળ મેળવવા “ઈન્દ્રગઢ“ જેવા ઇતીહાસે ભુલાવી દીધેલાં રજવાડામાં આવી ચડે છે. તે ત્યાંની લાઇબ્રેરીમાં કશુંક શોધે છે. ખૂંખાર માણસોનો એક ગીરોહ સતત એ યુવતી ઉપર નજર રાખી રહયો છે જેનાંથી એ ...Read More

એક અનુપમ સૌંદર્યવાન યુવતી તેનાં રહસ્યમય ભૂતકાળની ભાળ મેળવવા “ઈન્દ્રગઢ“ જેવા ઇતીહાસે ભુલાવી દીધેલાં રજવાડામાં આવી ચડે છે. તે ત્યાંની લાઇબ્રેરીમાં કશુંક શોધે છે. ખૂંખાર માણસોનો એક ગીરોહ સતત એ યુવતી ઉપર નજર રાખી રહયો છે જેનાંથી એ ...Read More

એક અનુપમ સૌંદર્યવાન યુવતી તેનાં રહસ્યમય ભૂતકાળની ભાળ મેળવવા “ઈન્દ્રગઢ“ જેવા ઇતીહાસે ભુલાવી દીધેલાં રજવાડામાં આવી ચડે છે. તે ત્યાંની લાઇબ્રેરીમાં કશુંક શોધે છે. ખૂંખાર માણસોનો એક ગીરોહ સતત એ યુવતી ઉપર નજર રાખી રહયો છે જેનાંથી એ ...Read More

“ નો રીટર્ન-૨ “ એક અનુપમ સૌંદર્યવાન યુવતી તેનાં રહસ્યમય ભૂતકાળની ભાળ મેળવવા “ઈન્દ્રગઢ“ જેવા ઇતીહાસે ભુલાવી દીધેલાં રજવાડામાં આવી ચડે છે. તે ત્યાંની લાઇબ્રેરીમાં કશુંક શોધે છે. ખૂંખાર માણસોનો એક ગીરોહ સતત એ યુવતી ઉપર નજર રાખી રહયો ...Read More

એક અનુપમ સૌંદર્યવાન યુવતી તેનાં રહસ્યમય ભૂતકાળની ભાળ મેળવવા “ઈન્દ્રગઢ“ જેવા ઇતીહાસે ભુલાવી દીધેલાં રજવાડામાં આવી ચડે છે. તે ત્યાંની લાઇબ્રેરીમાં કશુંક શોધે છે. ખૂંખાર માણસોનો એક ગીરોહ સતત એ યુવતી ઉપર નજર રાખી રહયો છે જેનાંથી એ ...Read More

“ નો રીટર્ન-૨ “ એક અનુપમ સૌંદર્યવાન યુવતી તેનાં રહસ્યમય ભૂતકાળની ભાળ મેળવવા “ઈન્દ્રગઢ“ જેવા ઇતીહાસે ભુલાવી દીધેલાં રજવાડામાં આવી ચડે છે. તે ત્યાંની લાઇબ્રેરીમાં કશુંક શોધે છે. ખૂંખાર માણસોનો એક ગીરોહ સતત એ યુવતી ઉપર નજર રાખી રહયો ...Read More

એક અનુપમ સૌંદર્યવાન યુવતી તેનાં રહસ્યમય ભૂતકાળની ભાળ મેળવવા “ઈન્દ્રગઢ“ જેવા ઇતીહાસે ભુલાવી દીધેલાં રજવાડામાં આવી ચડે છે. તે ત્યાંની લાઇબ્રેરીમાં કશુંક શોધે છે. ખૂંખાર માણસોનો એક ગીરોહ સતત એ યુવતી ઉપર નજર રાખી રહયો છે જેનાંથી એ ...Read More

એક અનુપમ સૌંદર્યવાન યુવતી તેનાં રહસ્યમય ભૂતકાળની ભાળ મેળવવા “ઈન્દ્રગઢ“ જેવા ઇતીહાસે ભુલાવી દીધેલાં રજવાડામાં આવી ચડે છે. તે ત્યાંની લાઇબ્રેરીમાં કશુંક શોધે છે. ખૂંખાર માણસોનો એક ગીરોહ સતત એ યુવતી ઉપર નજર રાખી રહયો છે જેનાંથી એ ...Read More

“ નો રીટર્ન-૨ “ એક અનુપમ સૌંદર્યવાન યુવતી તેનાં રહસ્યમય ભૂતકાળની ભાળ મેળવવા “ઈન્દ્રગઢ“ જેવા ઇતીહાસે ભુલાવી દીધેલાં રજવાડામાં આવી ચડે છે. તે ત્યાંની લાઇબ્રેરીમાં કશુંક શોધે છે. ખૂંખાર માણસોનો એક ગીરોહ સતત એ યુવતી ઉપર નજર રાખી રહયો ...Read More

“ નો રીટર્ન-૨ “ એક અનુપમ સૌંદર્યવાન યુવતી તેનાં રહસ્યમય ભૂતકાળની ભાળ મેળવવા “ઈન્દ્રગઢ“ જેવા ઇતીહાસે ભુલાવી દીધેલાં રજવાડામાં આવી ચડે છે. તે ત્યાંની લાઇબ્રેરીમાં કશુંક શોધે છે. ખૂંખાર માણસોનો એક ગીરોહ સતત એ યુવતી ઉપર નજર રાખી રહયો ...Read More

“ નો રીટર્ન-૨ “ એક અનુપમ સૌંદર્યવાન યુવતી તેનાં રહસ્યમય ભૂતકાળની ભાળ મેળવવા “ઈન્દ્રગઢ“ જેવા ઇતીહાસે ભુલાવી દીધેલાં રજવાડામાં આવી ચડે છે. તે ત્યાંની લાઇબ્રેરીમાં કશુંક શોધે છે. ખૂંખાર માણસોનો એક ગીરોહ સતત એ યુવતી ઉપર નજર રાખી રહયો ...Read More

નો-રીટર્ન-૨ ભાગ-૨૮ ( આગળનાં પ્રકરણમાં આપણે વાંચ્યુઃ- પવન જોગીને લાઇબ્રેરીમાંથી અજીબો-ગરીબ ચિત્રો અને નંબરો મળી આવે છે. તેમાં અમુક નંબર અધૂરાં જણાય છે... ઇકબાલખાન અનેરીને શોધી રાજમહેલમાં લઇ આવે છે... હવે આગળ વાંચો....)                    આખી રાત અનેરી વિચારોનાં ધમાસાણમાં ...Read More

નો-રીટર્ન-૨ ભાગ-૨૯ ( આગળનાં પ્રકરણમાં વાંચ્યુઃ- અનેરી પોતાનાં ભૂતકાળને વાગોળે છે અને નિર્ણય લે છે કે તે પવન જોગીને સપોર્ટ કરશે..... હવે આગળ વાંચો....)                         એ સવાર એક નવું આશ્વર્ય લઇને ઉગી હતી. મારી જીંદગીમાં ઘણાં સમયથી આવા આશ્વર્યોનો ...Read More

નો-રીટર્ન-૨ ભાગ-૩૦ ( આગળ વાંચ્યુઃ-અનેરી અને પવન બંને એકબીજાને સહકાર આપવા તૈયાર થાય હતાં.... ઇન્સ.ઇકબાલખાન રાજમહેલનાં દાદર સાથે ધડાકાભેર અથડાય છે.... હવે આગળ વાંચો.)                    મને આશ્વર્ય એ વાતનું હતું કે ઇકબાલખાન આમ અચાનક કયાંથી આવી ચડયો. વળી એકલો ...Read More

ભારત છોડવાનો નિર્ણય તેમણે એકાએક રાતોરાત લીધો હતો. એ નિર્ણય લેવો પડે એમ જ હતો કારણકે ઇન્સ. ઇકબાલ ખાનને તેમની ભનક લાગી ચૂકી હતી. પરિસ્થિતી એવી સર્જાઇ હતી કે ગમે તે સમયે ઇકબાલ તેમને આંબી જાય તેમ હતો. પ્રોફેસર ...Read More

નો-રીટર્ન-૨ ભાગ-૩૨ ( આગળ વાંચ્યુઃ- અનેરી, પવન અને વિનીત બ્રાઝિલ જવા રવાના થાય છે.... પવન જોગીને અનેરીની વાતોથી એકાએક કંઇક યાદ આવે છે.... હવે આગળ વાંચો...)                      મારા દાદા, એટલે કે વીરસીંહ જોગીએ વર્ષો અગાઉ, જ્યારે હું નાનો હતો ...Read More

નો-રીટર્ન-૨ ભાગ-૩૩ ( આગળ વાંચ્યુઃ- પ્રોફેસર એન્ડ પાર્ટી એક ગાઢ જંગલમાં જઇ પહોંચે છે... જ્યારે અનેરી અને પવન જોગી બ્રાઝિલની ટ્રેનમાં મુસાફરી કરતા રીઓ-ડી-જેનેરો જવા રવાના થાય છે... હવે આગળ...)                    બ્રાઝિલ સેન્ટ્રલ રેલ્વે સ્ટેશને અમે ઉતર્યા ત્યારે બપોરનાં ...Read More

પણ... વિનીતની હાલત જોવા જેવી થઇ હતી. અનેરીને આમ મને આલીંગતા જોઇને તેનાં જીગરમાં હડકંપ સર્જાયો હતો. મેં તેનાં ચહેરા ઉપર આવેલાં એક્ષ્પ્રેશન જોયા હતા. તેનું ચાલ્યું હોત તો તે મને કાચોને કાચો જ ખાઇ ગયો હોત, પરંતુ ...Read More

નો-રીટર્ન-૨ ભાગ-૩૫                   સાવ અચાનક જ એક વિચાર મારા મનમાં ઝબકયો હતો, અને એ વિચારને મેં અમલમાં મુકવાનું મન બનાવી લીધું. એ ઘણું ખતરનાક કામ હતું છતાં એક ચાન્સ લેવાનું મેં નક્કી કર્યું. હું અને વિનીત સાફામાં બેઠાં હતાં. ...Read More

નો-રીટર્ન-૨ ભાગ-૩૬                 અનેરીને બોલતાં મેં અટકાવી એ કાર્લોસની તિક્ષ્ણ નજરોએ પકડી પાડયું. સાથોસાથ કદાચ તેને એ પણ સમજાયું હશે કે તેની સામે બેસેલો યુવાન કંઇ કાચી માટીનો બનેલો નથી એટલે તે થોડો ઢીલો પડયો હોય એવું મને લાગ્યુ. ...Read More

નો-રીટર્ન-૨ ભાગ-૩૭               આખી રાત મને ઉંઘ ન આવી. ભયાનક વિચારોનું ધમાસાણ સતત મને પજવતું રહયું. હું જે રસ્તે જઇ રહયો છું એ યોગ્ય છે કે નહીં એ જ મને તો સમજાતું નહોતું. કાર્લોસ જેવા ખૂખાંર અને શાતિર ડોન ...Read More

નો-રીટર્ન-૨ ભાગ-૩૮                આછો કુમળો તડકો બારીમાંથી અંદર પ્રવેશી પ્રોફેસરનાં પગ પાસે પથરાતો હતો. પ્રોફેસર લિજ્જતથી કોફીનાં ઘૂંટ ભરતાં બેઠા હતાં. ચશ્મા હેઠળ ઉઘાડ-બંધ થતી તેમની વૃધ્ધ આંખોમાં ફર્શ ઉપરથી પરાવર્તિત થતાં તડકાનાં કિરણો અજબ રોશની ભરી રહયા હતાં. ...Read More

નો-રીટર્ન-૨ ભાગ-૩૯                  એક અસંભવ સમાન લાગતી કહાની હું સાંભળી રહયો હતો. મારા દાદા વીરસીંહ અને અનેરીનાં દાદા સાજનસીંહ પાલીવાલ બંને જીગરજાન મિત્રો હતાં એ વાત મારા માટે તો દુનિયાની આઠમી અજાયબી સમી આશ્વર્યજનક હતી. જો એ હકીકત સત્ય ...Read More

નો-રીટર્ન-૨ ભાગ-૪૦                   દાદુ હસ્યાં. પણ એ હાસ્યમાં મારા પ્રત્યે ઉપહાસ ભાવ બિલકુલ નહોતો. તેમનાં હાસ્યમાં અપાર મમતા છલકતી હતી.                   “ તને શું લાગે છે...?  જો મેં સાવ આસાનીથી તેને આ બધું કહ્યું હોત તો એ માની લેત...? ...Read More

નો-રીટર્ન-૨ ભાગ-૪૧                  દાદુએ જે કહાની સંભળાવી તેનાં ઘણાં તારણો નિકળતા હતા. ઘણુંબધુ સમજાતું હતું. ઘણાં તથ્યો અને તારણો, સમીકરણોનાં સરવાળા- બાદબાકી મનમાં ઉદભવતાં હતાં. બ્રાઝિલનાં બિહામણાં જંગલોમાં છૂપાયેલો લખલૂંટ ખજાનો એ કોઇ મિથ્ય નથી, કે કોઇનું મનઘડંત તૂત ...Read More

 નો-રીટર્ન-૨ ભાગ-૪૨                 “ અમે અંદરથી ધ્રુજી ઉઠયાં હતાં...” દાદુએ તેમની કથની કંન્ટીન્યૂ કરી. “ પિસ્કોટા ગામથી પહેલો પડાવ પંદર કિલોમીટર દુર આદિવાસી લોકોનાં એક નાનકડા કસ્બામાં થયો. પંદર કિમી. જેટલું અંતર કાપતાં જ અમારે આખો દિવસ લોગ્યો હતો. ...Read More

નો-રીટર્ન-૨ ભાગ-૪૩               મારી પાછળ પાછળ અનેરી પણ બાલ્કનીમાં આવી અને મારી બાજુમાં પારાફીટને બન્ને હાથનો ટેકો દઇને ઉભી રહી.              “ શું વિચારે છે...?” તેણે પુછયું.              “ હું એ વિચારું છું કે વિનીતને તે શું કામ સાથે ...Read More

નો-રીટર્ન-૨ ભાગ-૪૪              તે દિવસે સાંજે ઘટનાઓ બહું ઝડપથી ઘટી હતી. મારા ભયાનક આશ્વર્ય વચ્ચે અનેરીએ કાર્લોસને વિનીતને સાથે લઇ જવા સહમત કર્યો હતો. તેણે ફોન ઉપર જ એ કામ પતાવ્યું હતું. મારી સખત નારાજગી છતાં અનેરી તેનું ધાર્યું ...Read More

નો-રીટર્ન-૨ ભાગ-૪૫                 દક્ષીણ અમેરિકાનો નક્શો જોશો તો એ ઉંધા શંખ આકારનો જણાશે. જેની પૂર્વમાં એટલેટીંક મહાસાગર છે અને પશ્વિમમાં પસેફિકની સમુદ્રધૂની આવેલી છે. આ બે મહાસાગરો વચ્ચે લેટીન અમેરિકા સચવાયેલું છે. જેનો અડધો ભૂ ભાગ તો એકલા બ્રાઝિલે ...Read More

નો-રીટર્ન-૨ ભાગ-૪૬               સમગ્ર કમરો સ્તબ્ધતામાં સરી પડયો. કાર્લોસે તેનો માસ્ટર સ્ટ્રોક ખોલ્યો હતો, અને અમારા બધાનાં રીએકશનો જોઇને તેના ચહેરા પર કૂટીલ હાસ્ય પથરાયું હતું. અમારી સાથે સફરમાં તે એક એવા દાનવને જોડી રહયો હતો જેની હાજરી માત્રથી ...Read More

નો-રીટર્ન-૨ ભાગ-૪૭                    પુરાતન કાળમાં યુધ્ધનાં મોરચે સમરાંગણ ખેલવા જતાં કોઇ મરહટ્ટા લડવૈયાઓ, યોધ્ધાઓની માફક અમારો એક અજીબ કાફલો હોટલ સેન્ટો રીબેરોનાં પાર્કિંગ સ્લોટમાંથી રવાના થયો ત્યારે કોઇને કલ્પના સુધ્ધા નહોતી કે આ સફરનો અંજામ શું આવશે...! કાર્લોસ અને ...Read More

નો-રીટર્ન-૨ ભાગ-૪૮                   મંત્રમુગ્ધ બનીને હું અનેરીને નિહાળી રહયો. હજુ હમણાં જ અમે રાતનું ભોજન પતાવ્યું હતું. કાર્લોસને એક વાતની તો દાદ દેવી ઘટે તેમ હતી... કે તેની મહેમાનગતી અદ્દભૂત હતી. ભલે તેણે અમને રીતસરનાં તાબામાં રાખ્યાં હોય છતાં, ...Read More

નો-રીટર્ન-૨ ભાગ-૪૯            અમે અનેરીનાં કમરામાં આવ્યાં.અનેરીએ કબાટ ખોલીને તેમાંથી તેની બેગ બહાર કાઢી. એ બેગમાંથી ફોટોગ્રાફ્સની નાનકડી એવી થપ્પી હાથમાં લઇને મને આપી. મારી ઉત્સુકતા તેને નવાઇ પમાડતી હતી. ભારે અધીરાઇ અને ઉત્સુકતાથી મેં તેણે આપેલા ફોટાઓ લીધા ...Read More

નો-રીટર્ન-૨ ભાગ-૫૦                   અમે એમેઝોન રેઇન ફોરેસ્ટ રિઝર્વ એરીયામાં પ્રવેશી ચૂકયાં હતાં. આ ફોરેસ્ટ વિસ્તાર સમગ્ર દુનિયાનાં તમામ વન વિસ્તારને આપસમાં સાંકળવામાં આવે તો તેનાંથી પણ બે ગણાં મોટા વિસ્તારમાં ફેલાયેલો છે. દુનિયાનાં એક તૃતિયાંશ(૧/૩) જીવો અહીં વસે છે. ...Read More

નો રીટર્ન – ૨ ભાગ – ૫૧                    હું ધણી વખત અસહજ રીતે વર્તું છું. ભૂતકાળનો મારો લઘુતાગ્રંથી ભર્યો સ્વભાવ આજે પણ ક્યારેક મારી ઉપર હાવી થઇ જાય છે. આજે પણ જૂઓને, ક્રેસ્ટોને જોઇને મને કંપારી વછૂટવા લાગી હતી. ...Read More

નો રીટર્ન-૨ ભાગ-૫૨                  દરેક અજાણી જગ્યાનો એક ડર હોય છે. ડર એ વાતનો કે તમે પહેલી જ વખત તેનો સામનો કરતાં હોંવ છો. જ્યારે તમે એ જગ્યાનાં હેવાયા બની જાઓ ત્યારે આપોઆપ એ ડર નાબુદ થઇ જતો હોય ...Read More

નો રીટર્ન-૨ ભાગ-૫૩                          પાદરીએ મને જબરદસ્ત ઝટકો આપ્યો હતો. હું તેની ફિક્કી પડી ચૂકેલી ભૂરી કીકીઓમાં તાકી રહયો. હમણાં તે જે બોલ્યો શું એ સત્ય હોઇ શકે ખરું..? વર્ષોથી વહેતી આવતી લોકવાયકાને આ જુવાન પાદરી એક ઝાટકે નકારી ...Read More

નો રીટર્ન-૨ ભાગ-૫૪                             હવે લગભગ બધું જ ક્લિયર થઇ ગયું હતું.  જુવાન પાદરી, કે જેનું નામ પીટર હતું એની કથની ઉપર શંકા કરવાનું કોઇ કારણ મને જણાતું નહોતું.                            મારું હદય થડકી રહયું હતું. કાર્લોસ અને તેની ગેંગને ...Read More

નો રીટર્ન-૨ ભાગ-૫૫                         શબનમ ખરેખર સમજી નહોતી શકતી કે આટલી ઝડપે કોઇ તેનાં પર હાવી કેવી રીતે થઇ શકે...! તે અચંબામાં ગરકાવ હતી. હજું ગઇકાલે જ પ્રોફેસર અને તેની ટીમ અહીથીં પેલાં ખજાનાં પાછળ રવાનાં થઇ હતી. ત્યારે ...Read More

નો રીટર્ન-૨ ભાગ-૫૬                      પ્રોફેસર જોસેફ થોમ્પસને એભલ સામું જોયું. શબનમને સાથે ન લેવાને કારણે એભલ સખત નારાજ હતો. પણ દિવાન અને રાજનનું ધ્યાન રાખવા માટે કોઇનું ત્યાં રહેવું જરૂરી હતું. એ માટે શબનમ સૌથી યોગ્ય હતી એટલે એભલે ...Read More

નો રીટર્ન-૨ ભાગ-૫૭                       સૌથી પહેલાં રોગન ચોંકયો હતો. તેનાં કાને ધીમો છતાં એક સ્પષ્ટ અવાજ સાંભળાયો હતો. કોઇક તેમનો પીછો કરતું હોય એવો અવાજ...! અવાજ ઘણે દુરથી આવ્યો હતો છતાં એ અવાજમાં રહેલી ઘાતકતાં તેનાં અનુભવી કાને પકડી ...Read More

નો રીટર્ન-૨ ભાગ-૫૮                      પહેલો સ્નાઇપર ઉંધતો ઝડપાયો હતો અને બહું ભયાનક રીતે એ ઘાયલ થયો હતો. ક્લારાએ એક જ વારમાં તેને પસ્ત કરી નાંખ્યો હતો. તેનાં હાથમાંથી રાઇફલ છટકીને દુર પડી હતી. સામાન્ય સંજોગોમાં તેણે હિંમત હારી ન ...Read More

નો રીટર્ન-૨ ભાગ-૫૯                         એ ધમાચકડી ગણતરીની માત્ર ચંદ મિનિટોમાં જ સમેટાઇ  હતી. પણ એ ચંદ મિનિટો જાણે વર્ષોથી વહેતી હોય એવી રીતે પસાર થઇ હતી. પ્રોફેસર અને એક સ્નાઇપર આપસની લડાઇમાં બહું ખરાબ રીતે મરાયા હતાં. પાશેરામાં પહેલી ...Read More

નો રીટર્ન-૨ ભાગ-૬૦                       ક્લારા સ્તબ્ધતાથી પ્રોફેસરનાં નિષ્પ્રાણ દેહને તાકી રહી. તેની આંખોમાં શૂન્યતાં છવાઇ હતી. હદય વલોવાતું છતાં જાણે અંદરથી કોઇક રોકી રહયું હોય એમ તે કઠણ કાળજું કરીને ઉભી હતી. તેણે રડવું હતું... છાતી ફાડીને ભયાવહ રૂદન ...Read More

નો રીટર્ન-૨ ભાગ-૬૧                       અમારી સફરનો પહેલો પડાવ એક આદિવાસી કસ્બો હતું. પિસ્કોટાનાં પાદરીએ એ કસ્બાનાં મુખીયા ઉપર અમારી રોકાણની વ્યવસ્થા કરવાની ભલામણ કરતો પત્ર લખી આપ્યો હતો એટલે ત્યાંનાં મુખીયાએ તુરંત અમારી આગતા-સ્વાગતા આરંભી હતી. અમારા માટે ચાર ...Read More

નો રીટર્ન-૨                 ભાગ-૬૨                        સૌથી છેલ્લે ક્રેસ્ટો આવતો હતો. તેનાં પગે કંઇક અથડાયું હોય એવું એવું તેણે મહેસૂસ કર્યુ. કદાચ કોઇ જળચર તેનાં પગ સાથે ઘસાઇને પસાર થઇ ગયું હતું. પણ બીજી જ સેકન્ડે તેની બરાબર આગળ ચાલતાં ...Read More

નો રીટર્ન-૨ ભાગ-૬૩                       ગુફામાં ઘોર અંધારું હતું. મેં મોબાઇલની ટોર્ચ લાઇટ ચાલું કરી. અમારા કોઇનાં મોબાઇલ અહીં ચાલતાં નહોતાં પરંતુ જ્યાં સુધી બેટરી ખતમ ન થાય ત્યાં સુધી તેનાથી આ કામ લઇ શકાતું હતું અને અહીનાં ફોટા પાડી ...Read More

નો રીટર્ન-૨ ભાગ-૬૪                          ભયાવહ અનુભવ હતો એ...! એમેઝોનનું વર્ષાવન ભયાનક વિચિત્રતાઓથી ભરેલું છે એનો મને ખ્યાલ હતો પણ આવું કંઇક બનશે એ તો સ્વપ્નેય વિચાર્યું નહોતું. અમે જે ગુફામાં રોકાયા હતા એ ગુફામાં અડધી રાતે ભયંકર દેખાતાં કાનખજૂરાઓ ...Read More

નો રીટર્ન-૨ ભાગ-૬૫                            કોઇ મવાલી વ્યક્તિની જેમ સાવ બેશર્મ રીતે નીચે પડયો પડયો હું હસતો હતો અને અનેરી ગુસ્સા અને આઘાતથી ધ્રુજતી મને કાચોને કાચો ફાડી ખાવાની હોય એમ તાકી રહી હતી. બરાબર એ જ સમયે વિનીત તંબુમાં ...Read More

નો રીટર્ન-૨ ભાગ-૬૬                               મારું જડબું સખત રીતે દુખતું હતું. કાનમાં સણકાં ઉપડયા હતાં. વિનીતે એટલો જબરજસ્ત મુક્કો માર્યો હતો કે મોઢામાંથી લોહી બંધ જ નહોતું થતું. અનેરીનાં તંબુની બહાર નિકળીને હું મારા મોઢામાં આવતું લોહી નીચે જમીન ઉપર ...Read More

નો રીટર્ન-૨ ભાગ-૬૮                           ડેલ્સો મારી બાજુમાં બેજાન પડયો હતો. હજું હમણાં જ મેં એનું નામ પુછયું હતું અને બે-ઘડીમાં તો એ મરી ચૂકયો હતો. તેનાં કપાળની ડાબી બાજું ખોપરીનું હાડકું વીંધીને તીર અંદર ઘૂસી ગયું હતું. ડેલ્સોને સહેજ ...Read More

નો રીટર્ન-૨ ભાગ-૬૯                          મારા શ્વાસોશ્વાસ મારાં જ ગળામાં અટવાયાં હતાં. ભારે આઘાત અને ડરથી તીર જે તરફથી આવ્યું હતું એ દીશામાં મેં જોયુ અને મારી આંખોમાં ખૌફ તરી આવ્યો. લગભગ સો- એક કદમ દુર એક આદીવાસી માનવી જાણે ...Read More

નો રીટર્ન-૨ ભાગ-૭૦                          ક્રેસ્ટોનાં હાથમાં લાંબો છરો હતો. તે ભયાનક ઝડપે આદીવાસીઓ પાછળ લપક્યો હતો અને તેની રાહમાં આવતાં આદીવાસી ઉપર બેરહમીથી ભયાનક ઝનૂનભેર વાર કરતો જતો હતો. કેટલાય માણસોનો તેણે છરાનાં એક જ ઝાટકે સોથ વાળી દીધો ...Read More

નો રીટર્ન-૨ ભાગ-૭૧                                એક ખામોશ સ્તબ્ધતાં વાતાવરણને ભરડામાં લઇને પડી હતી. જંગલમાંથી ઉઠતાં પશુ પક્ષીઓનાં અને વૃક્ષોનાં ફફડતાં પર્ણોનાં અવાજ સીવાય કશે બીજી હલચલ નહોતી. ક્રેસ્ટોએ પૂરી મગ્નતાંથી બધાં શવોને એક ઠેકાણે એકઠા કર્યા હતાં.

નો રીટર્ન -૨ ભાગ-૭૨                          ભારે વેગથી કોઇ મારી સાથે અથડાયું હતું અને અમે બન્ને જમીન ઉપર ચત્તાપાટ પડયા હતાં. મેં તેને નીચે ધકેલ્યો અને ટોર્ચ લાઇટનો પ્રકાશ તેની ઉપર ફેંકયો. તેનો ચહેરો જોતાં જ મારા ગળામાંથી ચીખ નિકળી ...Read More

નો રીટર્ન-૨ ભાગ-૭૩                            જોશ થંભ્યો એ સાથે જ તેનાં માથાનાં પાછળનાં ભાગે કોઇ વજનદાર ચીજ આવીને અથડાઇ. જોશનાં ગળામાંથી ચીખ ફાટી પડી. કોઇ બોટડ પદાર્થ તેનાં માથામાં વાગ્યો હતો અને તેને તમ્મર આવી ગયાં હતાં. અનાયાસે જ તેનો ...Read More

નો રીટર્ન-૨ ભાગ-૭૪                            ભયંકર આશ્વર્યથી હું સાંભળી રહયો હતો. વિનીત ક્રેસ્ટોની સાથે હતો એ તાજ્જૂબીની વાત હતી. અમે ઝડપથી ક્રેસ્ટોની પાછળ ચાલ્યાં. ક્રેસ્ટો આગળ વધ્યો અને એક જગ્યાએ અમને લઇ આવ્યો. ત્યાં અંધારામાં કોઇ કણસતું હોય એવો અવાજ ...Read More

  નો રીટર્ન-૨ ભાગ-૭૫                              મારા અંગે- અંગમાં ક્રોધ વ્યાપ્યો. મારૂં ચાલ્યું હોત તો હું અનેરી પાસે દોડી ગયો હોત, પરંતુ અત્યારે એ આત્મધાતી પગલું સાબીત થયું હોત. આદીવાસીઓનું એક ટોળું સૂતું જરૂર હતું પરંતુ બીજા કેટલાક માણસો ચોકસાઇથી ...Read More

નો રીટર્ન-૨ ભાગ-૭૬                             અનેરી બોલી એ શબ્દોનો સંદર્ભ મારે સમજવો જોઇતો હતો, પણ અત્યારે મારૂં ધ્યાન બીજે હતું. અમારે જેમ બને એમ જલ્દીથી જોશને શોધીને અહીથી ભાગવાનું હતું. જો આદીવાસીઓ એક વખત જાગી ગયા તો ફરી પાછું સમરાંગણ ...Read More

નો રીટર્ન-૨ ભાગ-૭૭                        “ પવન... સબૂર... “ એક ચીખ મારા કાને અફળાઇ અને કોઇક મારી ઉપર આવીને પડયું. હું ખળભળી ઉઠયો. મારું સંપૂર્ણ ધ્યાન સામેની તરફ હતું એટલે પાછળ શું થઇ રહયું છે એની બીલકુલ ખબર નહોતી. એ ...Read More

નો રીટર્ન-૨ ભાગ-૭૮                   એમેઝોન ફોરેસ્ટમાં ન ભૂતો ન ભવિષ્યતી એવી ભિષણ જંગ ખેલાઇ ગઇ. કંઇ કેટલાય શવ પડયા હતાં. એક ભેંકાર સન્નાટાએ સમગ્ર વિસ્તારને બાનમાં લીધો હતો. વિનીત તેનાં આખરી શ્વાસો ગણતો હતો. અમને બચાવવા તેણે પોતાનાં પ્રાણોની ...Read More

નો રીટર્ન-૨ ભાગ-૭૯                               “ કાર્લોસનાં ધ્યાનમાં આવ્યું હતું કે સૌથી છેલ્લે એ ખજાના પાછળ સાજનસીંહ પાલીવાલ અને વીરસીંહ જોગી નામની બે વ્યક્તિઓ ગઇ હતી અને તેમની પાસે જ એ વિશે સૌથી વધું માહિતી હતી. બસ... ત્યાં જ ગરબડ ...Read More

નો રીટર્ન-૨ ભાગ-૮૦                        તેણે આજે પણ લાંબો સફેદ સદરો પહેર્યો હતો. એ સદરો ભીનો થઇને તેનાં દેહ સાથે ચપોચપ ચોંટી ગયો હતો. સફેદ રંગનું અદભૂત સંયોજન તેની ગોરી.. થોડી લાલાશ પડતી ચામડી સાથે રચાયું હતું. તેનાં ટૂંકા વાળનાં ...Read More

નો રીટર્ન-૨ ભાગ-૮૧                       ઉપરા છાપરી બે ઝટકા અનેરીએ મને આપ્યા હતાં. એક તો તેણે મારા પ્રેમનો સ્વિકાર કર્યો હતો જેનું આશ્વર્ય હજું પણ શમ્યું નહોતું. એ મારા જીવનની સૌથી ધન્ય ઘડી હતી. ઉપરાંત બીજું કે તેને ખજાના વિશે ...Read More

નો રીટર્ન-૨ ભાગ-૮૨                       એભલ અકળાતો હતો. તેને ક્યાંય ચેન નહોતું પડતું. તે એકદમ દેહાતી માણસ હતો. તેનાં મગજમાં એટલું જ સમજાતું હતું કે અત્યારે તે ભેખડકે ભરાઇ ગયો છે. પ્રોફેસરનાં મોતનો બદલો લેવાની અને ખોટી ખૂનામરકી આદરવાની તેની ...Read More

નો રીટર્ન-૨ ભાગ-૮૩                            સૂર્યનાં કિરણો ધીરે- ધીરે તીખા થતાં જતાં હતાં. હજું તો દસ પણ વાગ્યાં નહોતાં છતાં આજે સૂરજ વધું ગરમ જણાતો હતો. એક તો અહી વાતાવરણ સાવ સૂકું અને શુષ્ક હતું તેમાં સવારથી જ ભયંકર ગરમીનાં ...Read More

નો રીટર્ન-૨ ભાગ-૮૪                        કારણકે... અમારી પાસે ગોળીઓનો પુરતો જથ્થો નહોતો. જે એમ્યૂનિશન બચ્યું હતું એ માત્ર થોડી મિનિટો જ અમારો સાથ દઇ શકે તેમ હતું. બહું જલ્દી અમારા હથીયાર નકામાં થઇ જવાનાં હતાં. માત્ર એકાદ રાઉન્ડ ફાયરીંગ થઇ ...Read More

નો રીટર્ન-૨ ભાગ-૮૫                     “ એભલ સંમ્ભાળ... “ ક્લારાએ રાડ નાંખી અને પગમાં ખોસેલા ચાકુને હાથમાં પકડી તેનાથી ઉંધી દિશામાં ભાગી. તેનો આશય કંઇક અલગ હતો. સામે માતેલાં સાંઢની જેમ દોડતાં આવતાં ભીમકાય આદમી સાથે લડવા કરતાં તે રોગનની ...Read More

નો રીટર્ન-૨ ભાગ-૮૬                       એક સન્નાટો પ્રસરેલો હતો. જે લડાઇ થઈ તેમાં ત્રણેય હુમલાખોરો મરાયા હતાં. તેમાં એક ઔરત પણ હતી એ તાજ્જૂબીની વાત હતી... પણ એ લડાઇ ક્રૂરતાની ચરમસીમા સમાન નિવડી હતી. અત્યંત ઘાતકી રીતે એ ત્રણેયનાં મોત ...Read More

નો રીટર્ન-૨ ભાગ-૮૭                   આભો બનીને હું જોઇ રહ્યો. અંધકાર એટલો ગહેરો હતો કે બરાબર દેખાતું નહોતું છતાં મારા ચહેરા ઉપર દુનિયાભરનું આશ્વર્ય આવીને રમતું હતું. “ ઓહ ગોડ... હે ભગવાન... “ બસ, આટલાં જ શબ્દો સતત મોઢામાંથી નિકળતાં ...Read More