Shitole. 2 by RAVIRAJ SHITOLE in English Short Stories PDF

शितोळे - 2

by RAVIRAJ SHITOLE in English Short Stories

अंकलीकर शितोळे देशमुख ( " सेनाहरदोसहश्री " ) शितोळे घराण्याने आपल्या पराक्रमाने पुणे प्रांताची देशमुखी तसेच पडवी ( ता . हवेली , पुणे ) व अंकली ( ता . चिक्कोडी , बेळगाव ) येथील देशमुखी व पाटीलकीचे वतन मिळविले ...Read More