Nisha in Malayalam Poems by Darshita Babubhai Shah books and stories PDF | നിഷ

നിഷ

1.

ഇന്ന് നിഷ ഓർത്തു

അവൻ ഹർജ്ജി ആണെന്ന് എങ്ങനെ മറക്കും

 

അവിശ്വാസികൾക്ക് ശബ്ദം നൽകില്ല.

ഞാൻ നിന്നെ വിളിക്കില്ലെന്ന് സത്യം ചെയ്യുന്നു

1-12-2022

 

2.

മേഘങ്ങളിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രൻ പുറപ്പെട്ടു

മിന്നുന്ന വെളിച്ചം കൊണ്ടുവന്നു

 

നിഷ നിറയെ താരങ്ങളായിരുന്നു.

രാത്രി മുഴുവൻ ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകളിൽ ഉണർന്നിരിക്കും

2-12-2022

 

3.

ഞാൻ നിന്നെ വളരെ സ്നേഹിക്കുന്നു

ജീവിതം മനോഹരമാണ്

 

ധിക്കാരം എന്നുപോലും പറയാം.

ഞാൻ സ്നേഹത്തെ ആരാധിച്ചു.

 

എന്തുകൊണ്ട് ഹൃദയം ദുഃഖിക്കരുത്

ഇത് പരാജയത്തിന്റെ കാര്യമാണ്.

 

കൈയക്ഷരം നോക്കൂ

എഴുത്ത് സറാഫത്തിന്റേതാണ്

 

നിങ്ങളെത്തന്നെ വിശ്വസിക്കൂ സുഹൃത്തേ.

വിജയം എപ്പോഴും സദാതക്കിനാണ്.

3-12-2022

സൌന്ദര്യം - സൌന്ദര്യം

സദഖത്ത് - സത്യസന്ധത

 

4.

കഠിനാധ്വാനത്തെ ഒരിക്കലും ഭയപ്പെടരുത്.

പ്രയാസങ്ങളിൽ തലകുനിക്കരുത്.

 

ലോകത്തിന്റെ അസംബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും

മനസ്സ് പുളിക്കരുത്

 

എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നാലും

കണ്ണുകളിൽ കണ്ണുനീർ നിറയാൻ പാടില്ല.

 

കുഴപ്പങ്ങളുടെ പർവതങ്ങളും തകർന്നു.

മനസ്സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല.

 

സുനാമി എന്റെ മുന്നിൽ വന്നേക്കാം സുഹൃത്തേ.

ഒരു വ്യത്യാസവും വരുത്താൻ പാടില്ല

 

വീണ്ടും ഒരു മരണം ആസ്വദിച്ചു.

പ്രണയത്തിൽ മരിക്കാൻ പാടില്ല.

 

പോകുന്നവർക്ക് വേണ്ടി

ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീർ പോലും പൊഴിക്കരുത്.

4-12-2022

 

5.

പൂർണ്ണമായി ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് ഒരു സ്വപ്നമുണ്ട്

നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ വിശ്വസിക്കൂ, എല്ലാം നിങ്ങളുടേതാണ്.

 

ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കും ഒരുമിച്ച് മരിക്കും

സ്നേഹത്തിന്റെ പാതയിൽ നടക്കുക

 

തഴുകുന്ന മധുര ഓർമ്മകൾ

നക്ഷത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉണരണം

 

ഉള്ളിലുള്ളത് പുറത്താണ്

തെറ്റായ പ്രദർശനം ഒഴിവാക്കണം.

 

നാദം, താളം, താളം എന്നിവയോടെ

ഗാനങ്ങളിൽ വരികൾ നിറയ്ക്കണം.

5-12-2022

 

6.

എന്റെ ധൈര്യത്തിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുക

 

അവൻ എങ്ങനെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു

ഹീര തന്റെ ശീലങ്ങളിലാണ്.

 

ഇന്നില്ലാതെ നടക്കുന്നു

തീരത്ത് ലക്ഷ്യസ്ഥാനം കണ്ടെത്തും

 

അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല

പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായുള്ള ദൂരത്തിൽ

 

നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നാലും പോകുമ്പോൾ.

അപ്പോൾ കൂട് മേഘങ്ങളിൽ ആയിരിക്കും

6-11-2022

 

7.

കുറച്ചു നാൾ മുമ്പു വരെ സങ്കടകരമായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ.

കുറച്ചു നാളുകൾക്കു മുൻപു വരെ ഓർമ്മകൾ നിറമുള്ളതായിരുന്നു.

 

പാർട്ടിയിൽ ഇളകിമറിഞ്ഞു.

കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് വരെ അദ സങ്കീൺ ആയിരുന്നു.

 

അപ്പോഴൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പരിധിക്കപ്പുറം വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് വരെ എന്റെ ശ്വാസം മോശമായിരുന്നു.

 

യുവത്വം ഒരു മൂടുപടം കൊണ്ട് നിങ്ങളെ വശീകരിക്കുന്നു.

കുറച്ചു നാളുകൾക്കു മുൻപു വരെ മീനുകൾ നിരപരാധിയായിരുന്നു.

 

ലഹരിയിൽ

കുറച്ചു ദിവസം മുമ്പുവരെ അവൾ മുഴുകിയിരുന്നു.

7-12-2022

 

8.

കണ്ണിൽ വെണ്ണയുണ്ട്.

കൈയിൽ സ്കെയിൽ

 

പാർട്ടിയിൽ സുഹൃത്ത്

അതൊരു ദുഃഖഗാനമാണ്

 

കണ്ണുകൾ മോഷ്ടിക്കാൻ

അതൊരു തെറ്റായ ഒഴികഴിവാണ്

8-12-2022

 

9.

ജീവിതം തേടുന്നു

സ്നേഹം ആരംഭിക്കുന്നു

 

നീ പോയാലും

അത് ഹൃദയത്തോട് അടുത്തിരിക്കുന്നു

 

ഇങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടരുത്.

എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത

7-12-2022

 

10.

ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറുക

ഞങ്ങൾ ആവേശത്തോടെ ജീവിക്കുന്നു

 

ഇപ്പോഴും എന്റെ ഹൃദയം പിടിച്ചു

ആരുടെ ഓർമ്മകൾക്ക് നനഞ്ഞ കണ്ണുകളാണുള്ളത്

 

ഇന്നലെ ജാമിൽ ജാം ഒഴിക്കുകയായിരുന്നു.

ഇപ്പോൾ കണ്ണുകൾ മഴ പെയ്യുന്നു

 

അഭിനിവേശം വരെ സ്നേഹിച്ചു

ഇത്രയും നിർത്താൻ പറ്റില്ല

 

ഇന്ന് ഞാൻ അപരിചിതനായി ഇരിക്കുകയാണ്.

ഞങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു.

 

വിധിയിൽ എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ

വേർപിരിയലിൽ സഹതാപം തോന്നില്ല

 

വിളക്കുകൾ വഹിക്കുക

നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും നിഴലുണ്ടെന്ന് നോക്കൂ

10-12-2022

 

11.

ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം മനോഹരമായ ഒരു വാസസ്ഥലമാണ്.

എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിറഞ്ഞത്

 

ജിൻഡാലി തലയുയർത്തിയാണ് ജീവിക്കുന്നത്.

അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൽ വലിയ ധൈര്യമുണ്ട്.

11-12-2022

 

12.

സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരു മുറ്റമുണ്ട്.

ആരോ വരുന്ന ശബ്ദം

 

സ്നേഹത്തിനു പകരമായി സ്നേഹം ലഭിച്ചു

സുഹൃത്ത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണ്.

12-12-2022

 

13.

ഞാൻ നിന്നെ നിഷ്കളങ്കമായി സ്നേഹിക്കുന്നു

അതൊരു കുഴപ്പമാണ്

 

ഭാഗ്യത്തിന്റെ കളി

ആഴത്തിലുള്ള ലോകം

 

ഉപേക്ഷിക്കൂ, നമുക്ക് പോകാം

ഗന്ധർ വിളിക്കുന്നു

 

അനന്തമായ സ്നേഹത്തിന്റെ

സുഹൃത്തേ, ഇതാണ് അവസാനം.

 

ആത്മാവിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന്

പന്ത്രണ്ട് നിഷേധമുണ്ട്

13-12-2022

 

14.

ഒരു പുതിയ ലോകം പണിയാൻ പോകുന്നു

ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മുടെ സ്വന്തം തന്ത്രങ്ങളാണ്.

 

ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കും

സമാധാനം സ്നേഹത്തിന്റെ തണലിലാണ്

 

ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റും

മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്.

 

ലോകത്തിന്റെ 'സുഹൃത്തിന്' അസൂയയുണ്ട്.

ജനങ്ങളുടെ കണ്ണ് തുറക്കും

 

ഓരോ നിമിഷവും ആഘോഷിക്കും

ഇഷ്‌ക് കി ഹഗ് ഹായ് ll

14-12-2022

 

15.

തിരശ്ശീലയ്ക്ക് പിന്നിൽ പുഞ്ചിരിക്കുന്നു

ദേഷ്യം വരുന്നവരെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി.

 

ഇന്ന് ഭൂതകാലത്തെ മറക്കുന്നു

സങ്കടത്തോടെ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി

 

സൗഹൃദത്തെ ബഹുമാനിക്കുക

പാർട്ടിക്ക് പോയി തുടങ്ങും

 

എക്സിബിഷൻ സ്നേഹം കറി

ആളുകൾ വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു

 

സമ്മാനത്തിലെ മോതിരം കാണുക

കണ്ണുകൾ തിളങ്ങുന്നു

15-12-2022

Rate & Review

Be the first to write a Review!