Vishari Chocolate che Rahashy - 2 books and stories free download online pdf in Marathi

विषारी चॉकलेट चे रहस्य - भाग 2

मी रियाचा फोन कसून तपासला तर त्यात तिचं आणि मोहनचं काही चॅट सापडले ज्यामधून रिया आणि मोहन एकमेकांच्या खूप जवळ असल्याचे कळून येत होते. मी दुसऱ्या दिवशी रियाच्या कॉलेजमध्ये गेलो. तिथे मी तिच्या सर्व वर्गमित्रांची विचारपूस केली आणि रियाबद्दल काही प्रश्न विचारले. तिचं वर्गातल्यांशी आणि तसेच कॉलेजमधील सगळ्यांशी कशी वागणूक होती त्याचप्रमाणे सगळ्यांची तिच्याशी कशी वागणूक होती कोणी तिचा शत्रू होतं का ह्याची इतंभूत चौकशी केली.

महाविद्यालयीन कॅन्टीनमध्ये मी एकामागून एक रुतुजा, मोना आणि मोहन यांना काही प्रश्न विचारले.

"बोल ऋतुजा तुझ्या मैत्रिणी बद्दल तुला काही विशेष माहिती आहे? तिचं एवढयात कोणाशी भांडण वगैरे झालं होतं ? काल ती संध्याकाळी कोणाला भेटायला जाणार होती? तू काही सांगू शकशील?",मी

"कॉलेजमध्ये असताना तर मी,मोना आणि रिया सोबतच असायचो तेव्हा तर तिचं कोणाशी भांडण झालेलं आठवत नाही. तशी रिया खूप मोकळ्या स्वभावाची मुलगी होती. तिचं सगळ्यांशी पटायचं. ती एवढी श्रीमंत होती पण तिच्या वागण्यात त्याचा किंचितही गर्व नसायचा.",ऋतुजा

"रियाचा एखादा मित्र किंवा बॉयफ्रेंड होता का ?",मी

"हो म्हणजे रिया आणि मोहन एकमेकांना पसंत करत होते. बरेचदा ते एकत्र फिरायचे. काल संध्याकाळी मी तिला माझ्यासोबत बाहेर चालते का असं विचारण्यासाठी मेसेज केला तेव्हा तिने ती मोहनला भेटायला जाणार आहे असा मला मेसेज करून कळवलं होत.”

"अच्छा! ठीक आहे ऋतुजा तू आता जाऊ शकतेस", मी

त्यानंतर मी मोनाला काही प्रश्न विचारले,
"मोना तुला काही माहिती आहे का? रिया एवढ्यात कधी टेन्स किंवा डिस्टर्ब् वाटली का?"

"नाही तसं तर डिस्टर्ब् होण्यासारखं काही कारण नव्हतं. फक्त आमच्या क्लास मध्ये जो वीरज आहे त्याचं तिच्यावर एकतर्फी प्रेम होतं आणि तो मोहन शी काही ना काही खुसपट काढून भांडायचा ज्यामुळे रियाला खूप मनःस्ताप व्हायचा.",मोना

"अच्छा , बरं तुला माहिती आहे का की काल संध्याकाळी रिया कोणाला भेटणार होती कारण घरी तिने तिच्या आईला मित्र-मैत्रिणींसोबत फिरायला जातेय असं सांगितलं होतं .",मी

"नाही त्या बाबतीत मला काहीच माहित नाही. कॉलेज झाल्यावर आम्ही आपापल्या घरी गेलो. त्यानांतर आज रिया गेल्याचीच बातमी मला समजली.",मोना

त्यानंतर मी मोहन ला काही प्रश्न विचारले.

"मोहन तुझं आणि रियाचं एकमेकांवर प्रेम होतं हे मला कळलं. तू काल संध्याकाळी तिला बोलावलं हे हि मला कळलं. त्या संधर्भात तू काही सांगू शकशील का?",मी

"मी?? मी नव्हतं बोलावलं! तुम्हाला कोणी सांगितलं? चुकीची माहिती मिळालीय तुम्हाला?", मोहन गोंधळून म्हणाला.

"पण तिचं 'हे ड्युड ' हे सोशल मीडिया अकौंट मी बघितलं. त्यात तिने ऋतुजाला मला मोहितने बोलावलंय म्हणून मी कुहू बीचवर त्याला भेटायला जातेय असा मेसेज केलेला आहे. मग रिया खोटं का बोलेल?",मी

"तिने असं लिहिलं? कमाल आहे पण आमचं भेटण्याचं तर काही ठरलं नव्हतं. मग तिने असं का लिहिलं असावं ?",मोहित ने मलाच प्रश्न विचारला.

"ते मी कसं काय सांगू शकेन? ते रियाला आणि तुलाच माहिती. रिया तर आता सांगू शकणार नाही त्यामुळे तूच जे काही खरं आहे ते सांग आणि मोकळा हो ",मी

"मी कशाला काही लपवू? जे काही आहे ते अगदी खरं सांगितलंय मी.",मोहन

"बरं वीर बद्दल काही सांगू शकशील?",मी

"वीर ? वीर रियावर एकतर्फी प्रेम करतो. तो थोडा भांडखोर आहे. रियाला तो आवडत नाही मी आवडतो, हे त्याला सहन होत नाही. तो नेहमी वाद घालत असतो. रियाला त्याचा राग येतो आणि त्याला माझा राग येतो. ",मोहित

"आणि तुला ? तुला कोणाचा राग येतो?",मी अचानक प्रश्न विचारला.

"मला? मला कशाला कोणाचा राग येईल? मला वीर ची दया येते ", माझ्या एकदम प्रश्नाने मोहन गांगरून म्हणाला.

"बरं मला सांग एवढ्यात रियाचं कोणाशी भांडण बाचाबाची वगैरे झाली होती का?",मी

थोडा विचार करून मोहन म्हणाला,"रियाचं तर नाही पण माझं आणि वीरजचं तुंबळ भांडण झालं होत. रिया मधेत पडली आणि आमचं भांडण थांबलं नाहीतर वीरज ने माझा जीव घ्यायलाही कमी केला नसता."

" अच्छा, वीरज कुठे आहे? आज आला नाही का तो कॉलेज मध्ये ?",मी

"नाही आमचं चार दिवसांपूर्वी भांडण झालं आणि त्या दिवसापासून तो कॉलेज मध्ये आलाच नाही.",मोहन

"अच्छा! असं आहे तर प्रकरण",मी स्वतःशीच विचार करत म्हणालो.
"बरं तुझ्या मताने रियाचा घातपात कोणी केला असेल ?",मी
"काही सांगता येणार नाही ",मोहन

"का वीरज वर तुझा संशय नाही?",मी

"मला नाही वाटत तसं, कारण त्याच प्रेम होतं तिच्यावर. तो कसा काय मारू शकेल तिला ? शक्य नाही.
दैवदुर्विलास पहा! श्री राघव, ज्या रियासाठी आम्ही सतत भांडायचो ती न मला मिळाली न त्याला",मोहन हताशपणे म्हणाला.

मला आश्चर्य वाटलं मोहित आणि वीर मधून आडवा विस्तव जात नव्हता तरीही मोह वीर ची ग्यारंटी घेत होता.

"ठीक आहे मोहित आता तू जा पण काही वाटलं तर चौकशीसाठी मी तुला पुन्हा बोलावून घेईन",मी

क्रमशः