Vishari Chocolate che Rahashy - 3 books and stories free download online pdf in Marathi

विषारी चॉकलेट चे रहस्य - भाग 3

मी वीरजचा महाविद्यालयातून पत्ता घेतला व त्याच्या घरी गेलो , जाताना काही फळं घेऊन गेलो. तेथे मी पाहिले की वीरज आजारी व झोपलेला आहे, म्हणून मी त्याच्या आईला त्याच्या आजाराबद्दल विचारले असता तिने उत्तर दिले की 2-3 दिवसां पासून वीर थंडीतापामुळे आजारी आहे.

डॉक्टरांनी त्याला विश्रांती घेण्याचा सल्ला दिला आहे. जवळ जाऊन बघितलं तर त्याचं अंग थंड वाटत होतं. तर त्याची आई म्हणाली आत्ताच ताप उतरलाय . ताप जरी नव्हता तरी तो आजारीच आहे ह्याची मला खात्री पटली कारण त्याचा चेहरा अशक्त वाटत होता तसेच त्याचे डोळे खोल गेलेले होते. त्यांचा निरोप घेऊन मी पोलीस स्टेशनला रवाना झालो.

जिथे मी पुन्हा एकदा रियाचे सोशल मीडिया अकाउंट तिच्या फोनवर तपासले. जिथे मला रियाच्या 'हे ड्यूड' सोशल मीडिया ऍप अकाउंटवर एक मेसेज दिसला.

'हे रिया! Plz आज कुहू बीचवर संध्याकाळी 7 वाजता ये, मी तिथे आतुरतेने तुझी वाट पाहत आहे, लवकर ये' हा संदेश मोहन ने पाठविला होता त्यादिवशीच ज्यादिवशी तिची हत्या झाली होती.

ते वाचून मला धक्का बसला. म्हणजे मोहित चक्क खोटं बोलला होता. परत एकदा मी तो संदेश पूर्ण वाचला त्यात सगळ्यात खाली रियाने मोहन विचारलं होतं.

' हे मोहन हा कुठला नंबर आहे तुझा?'

'अगं हा माझ्या मित्राचा नंबर आहे. माझा फोन चार्जिंग ला आहे म्हणून त्याच्या फोन वरून मेसेज केला.' त्यावर मोहन ने असं लिहिलं होतं .

'अच्छा येते मी बरोब्बर सात वाजता', रियाचा मेसेज

रियाचा फोन मी बंद केला आणि माझं विचार चक्र सुरु झालं.

याचा अर्थ मोहत ने दुसरा नंबर वापरून रियाला मेसेज केला आणि कुहू बीच वर बोलावून घेतलं. तिथे ती गेल्यावर तिला विषारी चॉकलेट दिलं. तिला कॅडबो कंपनीचं चॉकलेट खूप आवडते हे मोहला माहित असणारच त्याने त्याच कंपनीचं चॉकलेट आणलं ज्यात त्याने आधीच विष घालून ठेवलं असेल. रियाने ते लगेच खाल्लं आणि काही मिनिटातच रियाने प्राण सोडला. रिया मेलेली बघताच मोहत त्याच्या घरी चुपचाप येऊन बसला.

त्यांच्या भेटीचा कोणी साक्षी नाही कि पुरावा नाही. आपण सहज सुटून जाऊ असं मोहनला वाटलं असेल. हरकत नाही हा फोन कोणाच्या नावावर आहे हे मी बघूच शकतो असा विचार करून मी काही सॉफ्टवेअर्स च्या आधारे तो फोन कोणाच्या नावावर आहे ते बघितलं तर मला कळलं कि तो नंबर 'विजय निनावे ' या माणसाच्या नावावर आहे. मी त्या नावावरून सोशल मीडिया अकॉउंटस चेक केले त्यावरून मला एक फोटो दिसला जो बघून मी चक्रावूनच गेलो. त्याच्या एका सोशल मीडिया अकौंटवरूनच मला त्याचा पत्ता मिळाला. त्याच्याकडे जाऊन मी त्याची कसून चौकशी केली. पोलिसांच्या नावाची धमकी देताच त्याच्या तोंडचं पाणी पळालं. त्याने मला एक अत्यंत महत्वाची माहिती दिली ज्यामुळे ह्या रहस्याचा उलघडा झाला.

मी लगेच इन्स्पेक्टर नाईकांना कळवून श्री जहागीरदारांकडे रवाना झालो. श्री जहागीरदारांना मी खुनी सापडल्याचे फोनवर सांगितले. श्री. आणि श्रीमती जहागीरदार यांनी विचारले, "माझ्या मुलीला कोणी मारले? तो कोण आहे? त्याला माझ्या समोर आणा, मी त्याला धडा शिकवतो", श्री. जहागीरदार रागाने थरथरत होते.

"मला तुमचा राग समजू शकतो. श्री. जहागीरदार, कृपया शांत व्हा, कृपया मला आणखी थोडा वेळ द्या. मी तुमच्या मोठ्या मुलीला आणि तुमच्या जावई बुवांना हि इथे बोलावले आहे. तसेच ऋतुजा,मोना आणि मोहीतला हि बोलवलंय त्यांना सुद्धा अपराधीचे नाव जाणून घ्यायचे असेल.",मी

काही वेळाने ऋतुजा,मोना आणि मोहत आले. थोड्या वेळाने जहागीरदारांची मोठी मुलगी आणि तिचा नवरा आले आणि श्री. जहागीरदार यांच्या जावयाने उत्सुकतेने विचारले, "दोषी कोण आहे? आणि तो कोठे आहे?"

"रिलॅक्स श्री राज! मी तुम्हाला सगळं सांगणार आहे", मी शांतपणे म्हणालो . मी लगेच एक फोन केला आणि तेवढ्यात विजय निनावे हजर झाला. श्री व सौ जहागीरदारांनी आणि त्यांच्या मोठ्या मुलीने जावयाने सगळ्यांनी त्याला विचारलं की तू कसा काय आत आला? काही काम आहे का?

"मीच त्याला बोलावलंय. ", मी सगळे त्याच्याकडे आणि माझ्याकडे प्रश्नार्थक नजरेने बघू लागले.

ते बघून मी म्हणालो," मला कळतोय तुमच्या मनातला गोंधळ. आणि म्हणूनच जास्त न ताणता मी सगळं सविस्तर सांगतो. हे बघा हा आहे रियाचा फोन. ह्या फोनवर ज्या संध्याकाळी रिया घरातून बाहेर पडली त्याच्या 1 तास आधी एक मेसेज आला. ",मी
हे सांगत असताना तिथे उपस्थित असलेली एक व्यक्ती सारखा घाम पूसू लागली.

पुढे मी सांगू लागलो," तो मेसेज मोहन ने दुसऱ्या एका वेगळ्या नंबर वरून केला होता", मी असं म्हणताच मोहत उसळून मी नाही केला मेसेज असे म्हणू लागला. त्याला हातानेच शांत राहण्याची मी खूण केली तसा तो जागेवर बसला.

क्रमशः