मृगजळ ( भाग - 9) in Marathi Novel Episodes by Komal Mankar books and stories Free | मृगजळ ( भाग - 9)

मृगजळ ( भाग - 9)

श्री तेवढ्या मुसळधार पाऊसात निघाला कारमध्ये त्याने ऋतुजाने 

दिलेली चिठ्ठी काढली ... 
®®®
डियर श्री , 

सर्वांत आधी सॉरी प्लिज .... तुझ्या समोर व्यक्त व्हायची भिती वाटली मला म्हणून 

असं अनामिकपणे पत्र लिहीली मी ... तुला माझा राग आला तर सांगते मला माफ करशील ना ! 

अरे माहिती नाही मला ... पण , तुला खरं सांगू मी प्रेमात पडली यार तुझ्या ... सारखे तुझे विचार

येत 

असतात मनात . उठता बसता खाता पिता झोपेतही तू आणि तूच .... असं वाटतं मी प्रेमात पडली

तुझ्या I really love with you ....श्री ! 

आपण ज्या व्यक्तिवर खरं प्रेम करतो हे त्या व्यक्तिला सांगन खुप गरजेचं असते अरे नाहीतर वेळ 

निघून जाते त्या तुलनेत व्यक्तिही आपल्या पासून दुरावतात ... तू नकार दिला तरी मी समजेल 

मी प्रेमात माती खाल्ली म्हणून ... पण प्रेम एकतर्फी ठेवणं ही खंत मनात बाळगून जगता नसतं 

आलं मला ... तू माझ्या प्रेमाचा स्विकार करणार आहेस की नाही , हे मला ठाऊक नाही ! 

तू होकारच द्यावा मला असं ही काही नाही .... प्रेमही आतंरीक ओढीने व्हायला पाहिजे आणि मला 

ते तुझ्यावर झालं ... तू प्रेम करतो माझ्यावर असं मला कधी जाणवू दिलं नाही ... मला असं का

वाटतं असावं की तू प्रेम करतो माझ्यावर कदाचित ह्या मुळे आपली मैत्री प्रेमाच्या अलीकडे आणि

मैत्रीच्या पलीकडे आहे ..... घुसमट होते मला नेमकं आपल्यात नातं तरी कोणतं आहे ह्याच 

विचाराने मैत्रीच की प्रेमाचं ?? तुलाच विचारावे वाटले प्रश्न माझ्या मनातले छळतात हे प्रश्न मला खुप तू प्लिज समजून घे 

आणि प्रेम करते मी तुझ्यावर .... रागावू नको माझ्यावर समजून घेशील ना मला श्री ?? 

तुझीच ,

ऋतुजा ?

श्री ला एवढा आनंद झाला त्याला क्षणभर वाटलं कार मधून उतरावं आणि पाऊसात नाचून 

सरीना सांगावं ... मिळालं माझं प्रेम मला ! 

आपण ज्याचा प्रेमात जगतो तो ही आपल्यावर प्रेम करतो हे कळल्यावर जो आनंद 

ओसरून वाहू लागतो ती प्रेमाची फिंलिगच किती सुखद असते ना ! 

?


" सर ऐअरपोर्ट आ गया ... "

ड्रायवरचा आवाज ऐकताच श्री भानावर आला चिठ्ठी त्याने खिशात ठेवली ... कार मधून 

उतरून टिकीट काउन्टर जवळ येताच त्याला आशुतोषची पाठमोरी आकृती दिसली ... तो त्याचा

दिशेने वळला तोच श्री जवळ जाईल ऐवढ्यात आशुतोष मागे फिरला ....

आज सहा वर्षानंतर श्री आशुतोष एकमेकांसमोर उभे होते .... काय बोलावं ?? सुचत नव्हतं 

दोघांनाही समोरासमोर येताच दोघही न्याहाळत रहाले .. 

आशुतोष पुढे येतच त्याने श्री ला आलिंग्नबद्ध केले .. श्री ही त्याच्या मिठीत विसावला .

" कसा आहेस मित्रा ? " 

आशुतोषने दुर होतच श्री ला प्रश्न केला ....

" मी मज्जेत ... तू कसा आहेस हल्ली जेवन करतो की नाही किती बारीक झाला यार आशा तू ? "

काहीच न बोलता क्षणभर गप्प असलेला आशुतोष श्री ला म्हणाला ,

" चल फ्लाईट निघून जाईल ....'

श्री ला समजायला उशीर नाही लागला आशुतोष टाळत होता काही गोष्टी , नाईलाजाने श्री ला निघावं

लागलं त्याच्या सोबत ....

फ्लाईट वेळात आली .... श्री आशुतोष जवळच बसले .... दोघात भयाण शांतता विस्तारलेली होती .

श्रीला वाटलं फोन काढून ऋतुजाला मँसेज करून आय ल्व यू तरी म्हणावं आनंद तरी होईल तिला 

पण , जाऊदे असं मँसेज वर बोलण्यापेक्षा कॉलवर सांगावं तिला नाहीतर भेटल्यावर भेट कधी होईल 

आता माहिती नव्हते .... आशुतोष श्री ला न्याहाळत होता . कसला विचार करत असावा हा ?? 

म्हणून तो त्याला विचारता झाला ,

" काय रे श्री ऐवढा कसला विचार करतोय ? " 

आशुतोषचा त्या बोलण्याने श्री भानावर येत म्हणाला ,

" हं काही नाही .... काही नाही रे आशु ... ! " 

आशुतोष पासून पहिल्यादाचं श्री आपल्या मनातील भावना लपवून ठेवत होता त्याचा 

मनात त्या क्षणाला विचार येऊन गेला ... जर आशुतोषला ऋतुजा बद्दल आणि माझ्या प्रेमा बद्दल

समजले तर आशु काय react करले ?? विरोध तर नाही दर्शविणार ना ! " 

हा विचाराचा पसारा दुर सारत श्री आशुतोषला म्हणाला ,

" आशुतोष तिथे गेल्यावर काय होईल यार कोण असेल ती मुलगी तुझी आराध्या तर तू म्हणतो 

ह्या जगात नाही मग तिच्यासारखीच हुबेहुब दिसणारी ती डॉक्टर कोण असेल ?? " 


▪▪▪▪▪▪▪▪▪