Me and my realization - 35 books and stories free download online pdf in Marathi

मी आणि माझे अहसास - 35

चला पुन्हा एकदा बालपणाकडे जाऊया.

प्रत्येक क्षणी, प्रत्येक क्षणी मला शांततेचा श्वास मिळतो.

,

आयुष्य थांबले, श्वास चालूच राहिला.

मी आशेच्या धाग्याने शिवत राहीन

शुभेच्छा रोज येत राहिल्या.

तुम्ही रात्रभर वितळत राहाल

जग पाहून माझ्या हृदयात जळत रहा

अजूनही वेदनेने गुदमरत आहे, मी वाढतच राहीन

,

दुसऱ्याने लिहिलेले गाणे कसे गायचे?

वसंत ऋतूत मी स्वतःचे मन कसे आनंदी करू शकतो?

,

लोकांच्या नजरेत कमी उपकार दिसत नाहीत.

लक्ष्यावर कमांडो बघू

तोंड करून, छातीवर वार करा.

जागे राहून, मी खडक पाहीन

ज्या वाटेने वाऱ्याने तुला नेले आहे

एकदा तुम्ही पण बघा बडबानो

जीवन असो वा पतंग ऐका.

उडण्यापूर्वी आकाशाकडे पहा

श्वासाला सुगंध येतो यावर विश्वास ठेवा.

कागदी फुले आहेत, फुलदाण्या पहा

5-2-2022

,

हळुहळु संवाद पुढे सरकला.

पु.च्या भेटीची रात्र जसजशी सरत गेली

४-२-२०२२

,

प्रत्येक आनंद अनोळखी माणसासारखा येतो

जीवनही तिष्णगीसारखे प्राप्त झाले आहे.

,

ये, संध्याकाळ सरू देऊ नकोस

प्रेमासाठी हवामान कुठेही जाणार नाही

सजधजचे बसणे सावरियासाठी आहे.

प्रतीक्षेत हसणे कुठेतरी विरघळणार नाही

उद्देश पूर्ण करण्यात वर्षे गेली

भेटीची फसवणूक करू नका.

आधी तू म्हणत राहा आधी मग l

येथे वेगाची वेळ कुठेही बदलणार नाही.

,

झोपलेल्या हसण्याने तो पुन्हा जागा झाला.

कोणीतरी अनोळखी व्यक्ती येऊन माझ्या जिवाची शिक्षा दिली

मला स्वप्नात भेटण्याची इच्छा होती.

माझे जीवन सुगंधित गुलाबासारखे होईल

,

चला आज चंद्राच्या पलीकडे जाऊ, माझ्या हृदयाला

या जगात मला एक क्षणही हृदय मिळणार नाही

रुसवेच भरपूर असतील.

चुकीची वेळ, हृदय सोडू नका

,

जन्मापासून तू माझ्यासोबत आहेस.

हमसफरचा हात हातात

,

तो काय म्हणतो ते त्याला सांगू द्या

काळाचा प्रवाह वाहू द्या

आम्‍ही जपण्‍यासाठी आलो आहोत.

चला प्रेम दाखवूया

देवाच्या फायद्यासाठी, मी शांतीने विश्रांती घ्यावी.

आज माझे मन भरू दे

चांदण्या रात्रीच्या शुभेच्छा

मी सुंदर स्वप्नात जगेन

उत्कटतेने प्रेम

मी डोळ्यांतून काजल वाहू देईन

,

काय हरकत आहे तो आता डोळे चोरायला लागलाय?

त्यांनी स्वतःपासून स्वतःला लपवायला सुरुवात केली आहे.

हृदयाचे ठोके काय म्हणाले?

मी हातवारे करून ह्रदय वळवू लागलो आहे

हृदय दुखावले आहे, मेंदू का बांधला आहे?

मी प्रेमाने महागडी संपत्ती लुटायला सुरुवात केली आहे.

28-1-2022

,

लोक कोणत्या संभ्रमात जगत आहेत?

मग लोक डिंकाचे घोट का घेत आहेत?

एक दिवस दुसऱ्यावर सावली करत आहे.

होस्लोच्या धाग्याने लोक भावपूर्ण होत आहेत

काळाबरोबर टप्प्याटप्प्याने

लोकांनाही परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे

काल मला मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला.

लोक कोणत्या भीतीत जगत आहेत?

अजूनही आशा धरून आहे

जसजसा वेळ निघून जाईल तसतसे लोक

28-1-2022

,

तू एकटाच होतास आणि आलास.

तुमचा उल्लेख झाला होता आणि तुम्ही आलात

थोडा वेळ जोराचा वारा का सुटला?

फक्त तुझी काळजी होती, आणि तू येशील

थंडीत चहाचे दुकान बघून

मला तुझी आठवण आली आणि तू आलास

मला पाहून थरथर कापले, मी वर्षानुवर्षे ते घातले.

तुझे नाव आले आणि तू आलास

आनंदाच्या क्षणांच्या आठवणीत लिहिलेले

तुझे पत्र आले आहे, तू येशील

२५-१-२०२२

,

प्रेम करणे पाप असेल तर गुन्हा योग्य आहे

आपण पापे करण्यातही पारंगत झालो आहोत.

प्रेम एकतर्फी असतं हे मला माहीत होतं, मिरी.

माझे मनही दु:खाने भरून येईल.

दिल फेक दिल ए नादान से दिल लगा है.

बेवफाई मरत असतानाही मी कुशल होऊन बाहेर येईन

मला माहित होते की मला विश्वासघातांना सामोरे जावे लागेल.

मी अपेक्षा पूर्ण करू शकेन.

सखी प्रेमाने बुद्धिबळाचे जाळे पसरले आहे.

मी शांती-ए-चान्ने हारणेमध्येही तरबेज होईन

२५-१-२०२२

,

आपले हृदय उत्कटतेने भरा

स्वतःला मुक्त करा

भेदाभेदाच्या बेड्या तोडून

आज मी शत्रूंची शांती हरण करीन

विचारांना कैदेतून मुक्त करणे

आनंदाने आग भरा

अनेक वर्षांपासूनच्या इच्छा पूर्ण होत आहेत.

समस्यांनंतर, अंतर कमी होत आहे.

जादुई चारा समोर आला आहे.

आनंदामुळे प्रकृती बिघडत चालली आहे.

,

 

मिठी मारण्याची तळमळ वाढत आहे

मी पाहण्यास उत्सुक आहे

,

काळ बदलत राहतो

हृदय धडधडत राहते

हुस्नांच्या मेळाव्यात

जाम गळत राहतो

गोड आठवणींच्या खजिन्यात

क्षण धगधगत राहतात

पियाला भेटण्याची वेळ

वाळू सारखी फिरत राहते

माझ्यापासून लपलेले

स्वप्न धडधडत राहते

22-1-2022

,

लोकांच्या हृदयात राज्य करा

जो नेहमी मृदू स्वभावाचा असतो

स्वत:च्या इच्छेने स्वतःला नाखूष बनवा.

मग प्रियजनांचे आदेश तुम्हाला दुःखी करतात

स्वतःवर विश्वास ठेवला पाहिजे

जास्त अभिमान तुम्हाला दुःखी करतो

कोणालाही फसवायचे नाही पण

याचा अर्थ जिथे माझा विश्वास आहे ते तुम्हाला दुःखी करतात

 

मला वाटते माझे अश्रू तुम्हाला दुःखी करतात.

योग्य विचारांची आज्ञा तुम्हाला दुःखी करेल

20-1-2022

,

कोहिनूरसारखा चमकणाऱ्या चेहऱ्याकडे मी बघतच राहिलो.

त्याच्या डोळ्यात नकळत गोष्टी बोलल्या.

18-1-2022

,

स्वातंत्र्याचा अर्थ कुठे कळला?

विचारांच्या बंधनातून आपण कुठे बाहेर पडू शकलो आहोत?

ते भेदभाव, पक्षपात, सरंजामशाहीने वेढलेले आहेत.

जिथे लहान आणि निरुपयोगी विचार बदलू शकले आहेत