×

નમસ્તે મિત્રો આ મારી પહેલી વાર્તા છે . મને આશા છે કે તમને બધાને ગમશે. આ વાત મારા જીવન પર આધારિત છે . તો ચાલો વધુ સમય નષ્ટ ના કરતા વાત પર આવીએ. મારું નામ હુ ગુપ્ત રાખુ છે. મારી ...Read More

નમસ્તે મિત્રો આગળ ના ભાગ મા તમે જોયું કે અંજલિ ની સાથે ભણતી છોકરી મને મળી તેણે અંજલિ વિશે બધુ મને કહ્યું એ સાંભળી હુ આઘાત મા સરી પડયો, એણે મને શું કહ્યું એ વિશે જોઈએ.         ...Read More

             નમસ્તે મિત્રો , કેમ છો બધાં ?  ગયા ભાગ મા તમે જોયું કે અંજલિ ની વાત જાણી હુ આઘાત મા સરી પડ્યો મમ્મી ના કહેવાથી હુ મામા ના ઘરે આવ્યો બધાં ને મળી ...Read More

                   નમસ્તે મિત્રો પાછળ ના ભાગ મા તમે જોયુ કે મારો અકસ્માત થયો તો હુ મોત ના મોઢા માથી પાછો આયો, દવાખાને થી રજા લીધા પછી ઘરે ગયો, હવે આગળ જોઈએ.   ...Read More

                   નમસ્તે મિત્રો કેમ છો બધા ?  પાછળ ના ભાગ મા જોયુ કે હુ અને મારો મિત્ર ઓડૅર પર ગયા, મહારાજ વિધી ની તૈયારી કરતા હતાં એટલે અમે બહાર ઊભા રહીને ...Read More

                       નમસ્તે મિત્રો કેમ છો બધા ?  પાછળ ના ભાગ મા જોયુ કે ઉવૅશી ના લગ્ન મા મે અને અંજલિ એ એકબીજાના ફોન નંબર લીધા, બે દિવસ પછી મે ...Read More

                   નમસ્તે મિત્રો કેમ છો બધા ?  પાછળ ના ભાગ મા જોયુ કે અંજલિ ને મે મારા મન ની બધી વાત કરી કે હુ એને ખૂબ ચાહુ છુ . અંજલિ મને ...Read More

                  નમસ્તે મિત્રો , કેમ છો બધા ?  પાછળ ના ભાગ મા તમે બધા એ જોયું કે અંજલિ એ મારી સાથે વાત કરવા ની બંધ કરી દીધી એ ટેન્શન મા હુ ...Read More

                   નમસ્તે મિત્રો કેમ છો બધા ?  પાછળ ના ભાગ મા જોયુ કે અંજલિ એ એના મમ્મી પાસેથી એનો મોબાઇલ પાછો લઈ લીધો , એના મોબાઇલ લીધા પછી અમારી રોજ રાત-દિવસ ...Read More

                  નમસ્તે મિત્રો કેમ છો બધા ?  પાછળ ના ભાગ મા જોયુ કે, હુ અંજલિ ને મળવા એના ઘરે ગયો, એની મમ્મી આવી ગઈ એટલે હુ ત્યાં થી નીકળી ગયો અને ...Read More

                 નમસ્તે મિત્રો , કેમ છો બધા ?  પાછળ ના ભાગ મા જોયુ કે હુ અંજલિ સાથે વિડીયો કોલ પર વાત કરતો હતો, એ બધું જ મારા મમ્મી અને બહેન ટેરેસ પર ...Read More

                 નમસ્તે મિત્રો કેમ છો બધા ?  પાછળ ના ભાગ મા જોયુ કે મારા મમ્મી ની શરત પુરી કરવા મે એક રસ્તો કાઢ્યો , મમ્મી ને એ વિશે સમજાવી ને રાજી કરી. ...Read More

                   નમસ્તે મિત્રો કેમ છો બધા ? પાછળ ના ભાગ મા જોયુ કે અંજલિ ના મમ્મી સવાર સાંજ બેઉ ટાઈમ બહાર રહેતી એટલે અમને બેઉ ટાઈમ મળવાનું થઈ જતુ, એક દિવસ ...Read More