ડ્રીમ સ્ટોરી વન લાઇફ વન ડ્રીમ - ભાગ 18

by Rinku shah Verified icon in Gujarati Novel Episodes

પલક આજે ખુશ હોય છે.એક તો ઓડીશન નો દિવસ નજીક હોય છે અને બીજું ફોરમ ની દોસ્તી તેને પાછી મળી ગઇ.પણ તેના મન માં નાનકડી શંકા હોય છે.કે અચાનક કેમ તે પાછી આવી શું તેની પાછળ બીજું કોઇ કારણ ...Read More