Navalya by Devesh Kanase in Marathi Poems PDF

नवल्या

by Devesh Kanase in Marathi Poems

अचानक काहीतरी सनकन सुचत आणि पेन हातात घेऊन कागदावर काही तरी विलक्षण लिहल जात.काय लिहल आहे हे जेव्हा कळत नव्हतं त्या काळात माझ्या ह्या कविता मी खूप लहानपणापासून लिहीत आहे वहीत कविता राहतील याची मला खात्री नव्हती ...Read More