પ્રિત નું પાનેતર - પાર્ટ 4

by Bhumi Joshi in Gujarati Novel Episodes

પ્રિયા અને ટીના એ કોલેજ કેમ્પસમાં થી નીકળી ઘરે જવા માટે ઓટો પકડી.. તેણે ઓટો માંથી જ સાગરને ફોન લગાવ્યો.. પણ સાગર નો ફોન નો રીપ્લાય થતો હતો.. પ્રિયાને મન થતું હતું કે જલ્દીથી હોસ્પિટલ સાગર પાસે પહોંચી જાય.. ...Read More