vishari case by Dipti Methe in Marathi Social Stories PDF

विषारी केस

by Dipti Methe Verified icon in Marathi Social Stories

केसांच्या वेड्या अट्टाहासाने त्याच्या आयुष्यात असे काही विष कालवले गेले की त्यापेक्षा लोकांनी त्याला "ए टकल्या!" म्हणून हिणवले असते तरी चालले असते. निदान त्याची भावना तरी आज त्याच्या सोबत असती. दोघांचे प्रेमाचे विश्व उभारण्या आतच असे उध्वस्त नसते झाले....