सद्गुरू कैसा ओळखावा..? भाग २

by Dipti Methe in Marathi Spiritual Stories

सद्गुरू कैसा ओळखावा..? (भाग 2) तस्मात गुरुं प्रपद्यते,जिज्ञासू श्रेय उत्तमम | शाब्दे परे च निष्णातं ब्रम्हण्यूपशमाश्रयम | [श्रीमद भागवद (११.३.२१)] मायेच्या ज्या जगात आपण वावरतो मुळात तेच सत्य ...Read More