આપણાં કુતરાઓ અને આપણી ખાખી પોલીસ

by કશુંક in Gujarati Magazine

જે છે તે સાચુ છે.પુરા દિલથી વાચીને અભિપ્રાયો લખવા વિનંતિ.તમે તો જાણો જ છો માતાને એનું બાળક કેટલું વ્હાલું હોય છે તો પછી મને મારી આ કૃતિ કેમ વ્હાલી ન હોય આપ સકારાત્મક અને નિર્દેશાત્મક પ્રતિભાવ અાપો એજ આશા ...Read More